Variations sur Mallarmé Op. 16

by Aulis Sallinen

ballet in one act

Empty sheet

Aulis Sallinen

Variations sur Mallarmé Op. 16

Novello

Description

Ajatuksen baletin säveltämisestä antoi minulle Pentti Karhunmaa, joka myös laati ranskalaisen Stephane Mallarmén runouteen pohjautuvan synopsiksen teoksen libretoksi. Librettoluonnoksen, jossa jo esiintyivät sävellyksen eri jaksot tempomerkintöineen ja viittauksineen tiettyihin Mallarmén runoihin, tarkoituksena oli antaa säveltäjälle inspiraatiotausta teoksen luomiselle. Musiikin sittemmin valmistuttua elokuussa 1967 Pentti Karhunmaa laati vuorostaan musiikin pohjalta yksityiskohtaisemman libreton. Lopullinen näyttämöllinen muoto on tarkoitus luoda koreografin, libretistin ja säveltäjän yhteistyönä. Haluamatta tässä yhteydessä puuttua yksityiskohtaisemmin libreton sisältöön todettakoon, että sen punaisena lankana on Mallarmén runoilijankuvassa ilmenevä asteittainen kehitys nuoren kirjailijan tosin jo loistavasti keinonsa hallitsevasta, mutta emotionaalis-sensuaalisessa mielessä steriilistä ilmaisukyvystä lämpimään ja eroottisesti vapautuneeseen ilmaisuun. Libreton pohjana olevat Mallarmén runot ovat sävellyksen osajärjestyksen mukaan Brise Marine, Hérodiade, Cantique de Saint Jean, L’après midi d’un Faune, Petit air I, Tristesse d’été, Le vierge, le vivace et le belle..., M’introduire dans ton histoire ja Surgi de la croupe... Balettia ei pidä millään muotoa ymmärtää runoja sellaisenaan kuvailevaksi. Mallarmén voimakkaasti symbolinen kieli on antanut tekijöille varsin vapaan inspiraatiotaustan musiikilliskoreografiselle tapahtumiselle.

Minulla oli onni saada säveltää baletin musiikki tarvitsematta ottaa huomioon juuri muita kuin puhtaasti musiikillisia näkökohtia. Useaan kertaan ennen työhön ryhtymistä, sen aikana ja jopa sen jälkeenkin olen ajautunut pohtimaan variaatioiden ja Mallarmén tekstin välistä vastaavuutta. Lienee niin, että sen jälkeen kun runo on saanut liikkeelle tunneimpulssin ja projisoitunut käytettävissä olevaan musiikin materiaaliin, on kaikki tapahtunut yksinomaan musiikillisen logiikan mukaan. Pääosaltaan variaatiot perustuvat alussa esiintyvän teeman aineistolle. Tästä tehdään kuitenkin huo-mattaviakin poikkeuksia, esim. Andante voluptuoso -osassa olen käyttänyt erään aikaisemman pianokappaleen motiivia.

© Aulis Sallinen, 1968

(Radion sinfoniaorkesteri)

(Ohjelmakommentti musiikin (ei näyttämöversion) kantaesitykseen 23.4.1968)


Instrumentation

2222 4321 12 1, cel, pno, str [fl+pic, cl+bcl, fag+cfag.]


Category

Works for the Stage


Opus no.

op.16


Premiere

Finnish National Ballet, cond. Stephen Portman, Helsinki, October 2, 1969.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.