Valkalam

by Eero Hämeenniemi

Empty sheet

Eero Hämeenniemi

Valkalam

Music Finland

Description

The viol fingerings and bowings differ from those of the modern stringed instruments, but they are just as rational. It is easy to write for the viol but difficult to write viol music. We do not know what modern viol music is like because there virtually isn’t any. The viol has not contributed to the development of music for the past two hundred years. The composer thus has to invent not only the piece but also an entire modem mode of expression and idiom for the instrument.

Valkalam is my first attempt at discovering a unique idiom specifically for the viol. A valkalam is a garment made from the bark of a tree.

© Eero Hämeenniemi, 1996

(Helsinki Festival 1997)

(Translated by Susan Sinisalo)

Gamban sormitukset ja jousitukset ovat erilaiset kuin moderneilla jousisoittimilla, mutta vähintään yhtä järkeenkäyvät. On helppoa kirjoittaa gamballe, mutta on vaikeaa kirjoittaa gambamusiikkia. Emme tiedä, millaista moderni gambamusiikki on, koska sitä ei juurikaan ole olemassa. Soitin ei ole osallistunut musiikin kehitykseen viimeisen kahden vuosisadan aikana. Säveltäjän on keksittävä, paitsi itse sävellys, myös soittimen koko moderni ilmaisutapa ja sävelkieli.

Vaikeinta on löyttää oikea emotionaalinen rekisteri. Olemme tottuneet ilmaisemaan suuria tunteita dynamiikan voimakkailla vaihteluilla, mutta gamban dynaaminen alue on melko suppea. Luomme jousisoittoon vivahteikkuutta vibratoa säätelemällä, mutta gambansoitossa vibratoa käytetään rajoitetusti. Vaara kirjoittaa tylsää, harmaata musiikkia vaanii sellaista säveltäjää, joka tuijottaa silmänsä sokeiksi kaikkia niitä mahdollisuuskia, joita gamba ei tarjoa, ja unohtaa samalla sen rikkaan maailman, joka tuon soittimen hienovireisessä sointimaailmassa avautuu.

Valkalam on ensimmäinen yritykseni löytää gamban oma, ainutlaatuinen sävelkieli. Valkalam on puunkuoresta valmistettu vaate.

© Eero Hämeenniemi, 1996

Gambans fingersättning och stråkföring skiljer sig från de moderna instrumenten men är inte mindre logisk för det. Det är lätt att skriva för gamba, men svårt att skriva gambamusik. Vi vet inte hurudan den moderna gambamusiken bör vara, eftersom det praktiskt taget inte finns någon. Instrumentet har inte varit delaktigt i musikens utveckling under de två senaste seklen. Förutom själva stycket måste kompositören också skapa ett modernt uttryck och tonspråk för instrumentet.

Valkalam är mitt första försök att finna ett eget, specifikt tonspråk för gamban.

© Eero Hämeenniemi, 1996

(Helsingfors Festspel 1997)

(övers. och edit. Jan Granberg)


Instrumentation

cemb, 2gamba


Category

Chamber Works


Premiere

Markku Luolajan-Mikkola and Mika Suihkonen, viole da gamba, Elina Mustonen, harpsichord, Joensuu Festival, Joensuu, June 1996.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Joensuu Festival.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF15161


+ Add information