Under Stjärnhimlen

by Cecilia Damström

Under the Firmament

Empty sheet

Cecilia Damström

Under Stjärnhimlen

Music Finland

Description

Under Stjärnhimlen är ett beställningsarbete för Stor Capitlet i Finland av Svenska Frimurare Orden. Svenska Frimurare Ordens loger brukar ha ett utrymme med en stjärnhimmel som man kan tända och med vilken man även kan skapa en soluppgång i öster. Detta stycke är skrivet för precis detta tillfälle, när stjärnhim- melen är tänd och småningom skiftar om till soluppgång. Eftersom det inte finns piano i alla loger har jag även gjort två alternativa versioner av stycket, ett för orgel och ett för gitarr. (Ossia delen i orgelversionen är för orglar som inte har g3 på manualen.)

Stycket är som en beskrivning av när natten blir till morgon, musik om stjärnorna som lyser långt borta, små men klara ändå, och om solens kraft då den stiger upp bakom horisonten medan de sista stjärnorna bleknar bort. Jag tog med stor glädje emot detta beställningsverk av många orsaker; jag har precis som många andra alltid fascinerats av stjärnor.

Att skriva ett stycke med titeln ”Under stjärnhimlen” kändes väldigt naturligt och lätt. Dessutom är det en stor ära att få skriva för Frimurarna till vars tidigare tonsättare kan räknas namn som Sibelius, Haydn och Mozart.

Stycket uruppfördes den tredje februari 2015 på piano av tonsättaren själv i Helsingfors i logen Stor Capitlet i Finland av Svenska Frimurare Orden.

---

Under Stjärnhimlen (Under the Firmament) was commissioned by the Provincial Grand Chapter of Finland of the Swedish Order of Freemasons. The lodges of this order often have a room with a lit up firmament, in which can be created a sunrise in the east. This piece is composed for exactly that occasion, when the starry sky is lit and gradually is shifting over to a sunrise. As a piano might not always be available, I have also composed two alternative versions of the piece, one for organ and one for guitar.

This piece is a description of when night becomes day, it is about the stars that shine far away but clearly anyway, and it's about the power of the sun when it rises from below the horizon whilst the last stars are fading away.


The piece had its premiere for a full house on the 3rd of February 2015 in Helsinki at the Provincial Grand Chapter of Finland. It was performed on piano by the composer.

Cecilia Damström


Instrumentation

pno/org/guit [piano or organ or guitar]


Category

Works for Solo Instrument


Opus no.

op. 35


Premiere

Cecilia Damström, piano, 3rd of February 2015 in Helsinki at the Provincial Grand Chapter of Finland


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Provincial Grand Chapter of Finland of the Swedish Order of Freemasons.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF23342


+ Add information