Trio parkour

by Jarkko Hartikainen

Empty sheet

Jarkko Hartikainen

Trio parkour

Music Finland

Description

Urban street acrobacy, parkour (from the French word parcours, meaning 'route', or 'trespass') aims for smooth and even movement across the obstacles provided by our everyday city life: jump to the fence, to the wall, hop on the eaves, back to the ground… The environment is thus seen and rethought in a new way; one is able to move from place A directly to place C.

Similar smoothness and continuous variability in the musical space was something that I wanted for my music, of which this trio for two guitars and harp is the first essay. The work evolves though transformations from one register to another, across the timbral palette, over the border between tone and noise, through different harmonic worlds. At times a single interval transforms into rhythm, at times it gives birth to a third tone. Speed also differs from hectic fastness to dizzying stillness, since parkour musical is by no means chained by planetal gravity.

Trio parkour is commissioned by Saara Rautio, Kobe Van Cauwenberghe and Matthias Koole, funded by the Sibelius Foundation.

© 2006 Jarkko Hartikainen

Urbaani katuakrobatia, parkour (ransk. parcours, 'läpikulku'), tähtää sulavaan ja katkeamattomaan liikeeseen yli jokapäiväisen kaupunkiympäristömme esteiden: hypätään aidalle, siitä seinälle, kaiteelle, räystästasanteelle, maahan... Ympäristö nähdään ja ajatellaan siis luovalla tavalla uudelleen; paikasta A mennäänkin suoraan paikkaan C.

Vastaavaa sulavaa ja katkeamatonta liikettä musiikillisen avaruuden moniuloitteisuudessa kaipasin musiikkiini, mistä ensimmäisenä yrityksenä tämä trio kahdelle kitaralle ja harpulle. Teoksessa liikutaan portaattomasti rekisteristä toiseen, hiljaisuudesta forteen, poikki sointivärikartan, yli sävelen ja hälyn rajapinnan, läpi harmoniamaailmojen. Paikoin yksittäinen intervalli koetaan rytminä, paikoin se synnyttää kolmannen sävelen. Myös eri nopeudet vaihtelevat vimmaisesta vipeltämisestä huimaaviin hitauksiin, sillä musiikillisen parkourin etenemistä ei maan painovoima rajoita.

Trio parkour syntyi Saara Raution, Kobe Van Cauwenberghen ja Matthias Koolen tilauksesta, Sibelius-rahaston tuella.

© 2006 Jarkko Hartikainen


Instrumentation

2guit, hp


Category

Chamber Works


Premiere

Kobe van Cauwenberghe, guitar, Matthias Koole, guitar, Saara Rautio, harp, Helsinki, February 13, 2007


Commisioned by / dedications

Commissioned by Saara Rautio, Kobe Van Cauwenberghe and Matthias Koole


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF19623


+ Add information

Score


13 pages
A4-portrait

7.44 € 6.00 € excl. vat

Parts


19 pages
A4-portrait

8.80 € 8.00 € excl. vat