Piano Sonata

by Kalevi Aho

Empty sheet

Kalevi Aho

Piano Sonata

Fennica Gehrman

Description

Säveltäessäni pianosonaattiani pyrkimyksenäni oli luoda toisaalta suurta teknistä osaamista vaativa, mutta samalla kuitenkin soittimellisesti luonteenomainen ja kiitollinen teos. Tässä mielessä tutkin pianokirjallisuuden keskeisiä virtuoosietydejä pyrkiessäni kartoittamaan pianon teknisiä äärirajoja. Jokaiselle teoksen yhtäjaksoisesti soitettavasta kolmesta osasta on ominaista instrumentaalisesti vaihteleva lähestymistapa. Ensimmäistä osaa luonnehtivat nopeat, salamoivat siirtymät rekisteristä toiseen. Läpi koko toisen osan säilyy taa ikiliikkujamainen, nopea 1/16-liike, ja hidas finaali huipentuu jatkuviin, keskeytymättöämiin trilli- ja tremoloketjuihin.

Teoksen muoto ei ole aivan tavanomainen – sen finaali on miltei kaksi kertaa niin laaja kuin kaksi ensimmäistä osaa yhteensä. Aforistinen ensimmäinen osa toimii sonaatissa eräänlaisen välkehtivän ja leimahtelevan johdannon asemassa. Toisessa osassa musiikin sanonta tiivistyy ja osan jännitys purkautuu rajulla tavalla lopun Prestissimo-taitteessa. Vastakohtana edellisille osille finaali alkaa hitaasti ja viipyilevästi, kunnes trilli- ja tremoloketjut johtavat teoksen suurimpaan huipennukseen ja lopulta musiikin raukeamiseen ja häipymiseen. Samalla finaalin lakipisteen ja lopun hiljentymisen myötä musiikki saa peruuttamatonta ja lopullista sävyä –muita osia ei enää tarvita.

© Kalevi Aho, 1990


Instrumentation

pno


Category

Works for Solo Instrument


Premiere

Liisa Pohjola, Helsinki Festival, September 6, 1980


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.