Solar

by Kaija Saariaho

Empty sheet

Kaija Saariaho

Solar

Chester Music

Description

Solar is based on the idea of an ever present harmonic structure, which radiates an image around it and forces the harmony over and over again back to its original form, as if following the laws of gravity. The piece is named after this idea. This solar harmony is then contrasted with a very different kind of harmonic principle, based more on polarities.

The musical material in Solar is deliberately limited. The same ideas re-appear, orchestrated in different manners, and above all in different tempi; this is another important aspect of Solar. Towards the end of the piece musical elements — registers, harmony, rhythm, tempo. orchestration — are presented in rapidly changing extremes.

The two electronic keyboards have limited but clear functions. The pianist alternates at the first keyboard sounds of metal bells tuned in quarter tones. These sounds are connected to metallic percussions and the trumpet. The second keyboard, a Yamaha SY99 synthesizer, is used to complete piano and percussion textures, or to create sustained background chords and thus replace a larger string section.

Solar was commissioned by Antwerp 1993, European City of Culture, for Champ d’Action.

© Kaija Saariaho, ca. 1993

(Chester Music Ltd.)

Yksi Solarin perustavista ajatuksista on alati läsnäoleva harmoninen rakenne, joka ulottuu eri mittakaavoihin ja pakottaa harmonisen kulun yhä uudelleen kohti tätä perusrakennetta, kuin painovoiman lakeja seuraten. Tämä idea on antanut kappaleelle nimen Solar, joka viittaa aurinkoon ja aurinkokuntaan. Tämä ’aurinkokeskeinen’ harmonia-ajattelu on sitten asetettu vastakkain aivan toisenlaisen, vastakohtaisuuksiin perustuvan harmoniakehittelyn kanssa.

Olen tarkoituksellisesti rajoittanut Solarin musiikillisen materiaalin selkeästi havaittaviin tapahtumiin, jotka ilmestyvät kappaleen kuluessa yhä uudelleen, eri tavoin orkesteroituina ja ennen kaikkea eri tempoissa. Kuljettaessa kohti loppua toisiaan seuraavat jaksot ovat yhä vastakohtaisempia, kun eri elementit – rekisterit, harmonia, rytmi, tempo, soitinnus – nopeasti vaihtuvat ja äärimmäisyydet seuraavat toisiaan.

Kahdella kosketinsoittajalle on rajattu, mutta tärkeä tehtävä. Pianisti soittaa ajoittain mikrotonaalisesti (1/4-sävelaskelin) viritettyjä kellosointeja, joilla on yhteys metallilyömäsoitinten ja trumpetin maailmaan. Toinen kosketinsoittaja soittaa SY 99 -syntesoijaa, joka täydentää pianon ja lyömäsoitinten tekstuuria tai tuo taustaa muille soittimille, korvaten näin jossakin määrin suuremman jousiston.

© Kaija Saariaho, n. 1993

D'après le compositeur, Solar « est fondée sur l'idée d'une structure harmonique permanente, qui diffuse tout autour d'elle son image et renvoie continuellement l'harmonie à sa forme originelle, comme si elle obéissait aux lois de la gravitation. L'oeuvre a été baptisée d'après cette idée. »

© Risto Nieminen, 1994

© Ircam - Centre Georges-Pompidou, 1994

(From Kaija Saariaho, Ircam 1995)


Instrumentation

fl+pic, ob, cl, trp, 2perc, hp, pno, synth, vln, vla, db


Category

Chamber Works


Premiere

Champ d'Action, cond. Alain Franco, Antwerp, October 26, 1993.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the city of Antwerp.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.