ReLay (67./1998)

by Mikko Heiniö

Empty sheet

Mikko Heiniö

ReLay (67./1998)

Fennica Gehrman

Description

Otsikko ReLay pitää sisällään ensinnäkin sävelet Re ja La (d ja a), jotka sekä viulussa että sellossa ovat vapaita kieliä. Vapaiden kielten monenlaiset soinnilliset ja tonaaliset ulottuvuudet ovatkin teoksen keskiössä, jota kuitenkin ympäröi myös koko 12-sävelinen avaruus (itse asiassa suorastaan klassinen dodekafonia).

Englannin kielessä sanalla relay on monia abstrakteja ja konkreettisia merkityksiä. Se voi tarkoittaa sähkölaitteista tuttua relettä, radio-ohjelman edelleenlähettämistä, viestijuoksua, kuljettamista etapilta toiselle, uutta vuoroa (vaihtomiehitystä ja -hevosia), uudelleen laittamista jne.

Sävellyksen keskeinen idea on viulun ja sellon vuorottelu. Jompikumpi vie tarinaa eteenpäin toisen painuessa taustalle. Yhtenä työnimenä teoksella oli diaspora, sana jolla alunperin on tarkoitettu uskonnollista hajaannusta, vierasuskoisten keskelle eristettyjä seurakuntia, mutta joka nykyisessä kulttuurintutkimuksessa viittaa muunkinlaiseen erillisyyteen, toiseuteen.

Sävellyksestä ei tullut diasporaa siina mielessä, että jompikumpi soittimista jäisi toiseksi, alakynteen. Mutta eräänlainen hajaannus vallitsee silti niiden suhteessa. Viulu ja sello elävät kumpikin omassa maailmassaan – tai vierailevat toistensa maailmoissa silloin kun naapuri ei ole kotona. Niissäkään taitteissa, joissa ne soittavat selvästi samaa musiikkia ja reagoivat toisiinsa, ne eivät oikeastaan tee mitään täsmälleen samanaikaisesti. Vasta loppumetreillä ne kohtaavat.

ReLay on Turun musiikkijuhlien tilaustyö, jonka kirjoittamisen aloitin samoihin aikoihin kun 2. sinfoniani kantaesitettiin Turussa. Sinfoniassa halusin pitää tiukasti koossa suuren, vokaalisen orkesterikappaleen. ReLayssä taas olen halunnut hajoittaa pienen, instrumentaalisen kamarimusiikkikappaleen – tai ainakin ohentaa niitä seittejä jotka pitävät sitä koossa. Siitä piti tulla siis niin erilainen kuin saman elämän spektriin mahtuu.

© Mikko Heiniö, 1998

(Turun musiikkijuhlat)

(kommentti teoksen kantaesitykseen 7.8.1998)


Instrumentation

vln, vlc


Category

Chamber Works


Opus no.

67./1998


Premiere

Per Enoksson, violin, Martti Rousi, cello, Turku Music Festival, Turku, August 7, 1998.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Turku Music Festival.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.