Prisma

by Kaija Saariaho

electronic music for the CD-ROM Prisma

Empty sheet

Kaija Saariaho

Prisma

Description

Prisma is a voyage of discovery in the music of today through the works of the Finnish composer Kaija Saariaho. It is one of the first CD-ROMs devoted to contemporary music, throwing light on the way the works came to be composed from the perspective of both the musician and the listener. It is simultaneously innovative, entertaining and educational, and it gives even the listener with no previous acquaintance with music a greater insight into the process of composition.

Prisma gives the individual user a deep insight into the distinctive world of Kaija Saariaho. Like a spectrum, it is divided into different-coloured sections, in each of which the user can listen to her music, read about her and her works, learn about her use of the computer in music and her computer-aided analysis of sound. This is the pedagogical aspect. Also included is a gallery of works such as paintings, films and poems that have influenced the composer. The most interactive section of the CD-ROM is a composition game.

Prisma is a mixture of cognitive and empirical elements, an entertaining journey and an intellectual challenge. The content was planned by composer Jean-Baptiste Barrière and the visual environment by Raija Malka. The flautist Camilla Hoitenga and cellist Anssi Karttunen also took an active part in its production and perform on the disc.

The CD-ROM is further accompanied by a separate disc of music by Saariaho performed by Dawn Upshaw, Camilla Hoitenga, Florent Jodelet and Anssi Karttunen. Prisma is available in English and French versions and was produced as an international joint venture that received funds from the EU Kaleidoscope programme in 1996.

Prisma was produced by the Finnish Music Information Centre (Helsinki), IRCAM (Paris) and Chester Music Ltd. (London) and published by WSOY.

© Pekka Hako, 1999
© translated by Susan Sinisalo
(press release, December 20, 1999)

Prisma on matka aikamme musiikkiin Kaija Saariahon sävellysten kautta. Se on yksi ensimmäisistä aikamme musiikille omistetuista cd-romeista, joka selvittää sävellysten syntyprosessia yhtä hyvin muusikon kuin kuuntelijan näkökulmasta. Prisma on yhtä aikaa luova, leikkisä ja pedagoginen, ja se antaa mahdollisuuden rikastaa luomisprosessin ymmärtämistä ilman aikaisempaa musiikin tuntemusta.

Prisma on spektrin tavoin jaettu erivärisiin lohkoihin, joissa voi kuunnella Saariahon musiikkia, tutustua teosten taustoihin ja säveltäjän henkilöhistoriaan, syventyä tietokoneen käyttöön Saariahon musiikissa ja säveltäjän tapaan analysoida tietokoneavusteisesti ääntä. Osana cd-romia on "galleria", jossa on kokoelma Saariahoon vaikuttaneita muiden taiteenalojen teoksia (maalauksia, filmejä, runoja). Prisman interaktiivisin osio on sävellyspeli.

Prismassa yhdistyvät vahva tiedollinen puoli ja elämyksellisyys. Se on käyttäjälle yhtä aikaa viihdyttävä matka ja älyllinen haaste.

Prisman sisällön on suunnitellut säveltäjä Jean-Baptiste Barrière ja visuaalisen maailman taiteilija Raija Malka. Prisman tekemiseen ovat aktiivisesti osallistuneet myös huilisti Camilla Hoitenga ja sellisti Anssi Karttunen, jotka myös esiintyvät Prismassa.

Prisma sisältää myös erillisen cd-levyn, jolla Dawn Upshaw, Camilla Hoitenga, Florent Jodelet ja Anssi Karttunen esittävät Saariahon musiikkia.

Prisma julkaistaan sekä englannin- että ranskankielisenä versiona. Prisma on toteutettu kansainvälisenä yhteistyönä, ja se sai tukea EU:n Kaleidoskooppi-ohjelmasta vuonna 1996.

Julkaisijat: Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus (Helsinki), Ircam (Pariisi), Chester Music Ltd. (Lontoo)
Kustantaja: WSOY

© Pekka Hako, 1999
(lehdistötiedote 20.12.1999)


Category

Multimedia Works, Pedagogical Works


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.