Play I

by Magnus Lindberg

Empty sheet

Magnus Lindberg

Play I

Description

Teoksen nimi on tarkoituksellisesti moniselitteinen ja viittaa sekä soittamiseen, näytelmään, pelaamiseen että leikkiin. Sävellyksen rakenneperiaate on avoin; sen kolmestatoista jaksosta ei yksikään ole tarkoin määritelty. Jotkut jaksot ovat tekstuuriltaan avoimia mutta muotoratkaisuiltaan kiinteitä, väljimmät taas molemmissa suhteissa avoimia. Instrumentaalinen asu on riippuvainen materiaalin tulkintatavasta, ja vaatii näin soittajilta aktiivista kannanottoa. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että Play I:n soittaminen on improvisointia säveltäjän antaman materiaaliluettelon pohjalta.

Teoksessa tutkitaan viittä erilaista avoimen muodon tyyppiä: Movements, Routes, Prisms, Figures & Points ja Mirrors. Lähimpänä ’normaalisatsia’ ovat Movement-nimiset jaksot, joita on neljä ja jotka yhdessä piirtävät kappaleen selvimmän kokonaisdramaattisen kaarroksen. Näiden jaksojen muoto on kiinteä, ja tekstuurin avoimuus riippuu lähinnä painotuskysymyksistä. Kauimpana tavanomaisesta ratkaisusta on Mirrors-jakso, jonka partituuri on oikeastaan vain materiaaliluettelo, jolle on annettu kombinoimisohjeisto. Eri toteutukset voivat johtaa hyvinkin erilaisiin lopputuloksiin. Figures & Points -jaksossa esittäjät voivat valita samanlaisten tai erilaisten asioiden keskenään yhdistämisen välillä. Routes-jaksot ovat detaljitasolla kaikkein avoimimmat: niissä on annettu vain kaksi harmonista mallia, joten jaksojen soiva asu on riippuvainen soittajien valitsemista reiteistä ja muista esitysratkaisuista. (Nuotit on sijoitettu ruutuihin, jotka seuraavat toisiaan tiettyjen sääntöjen puitteissa.) Prisms-jaksojen periaate on komplisoiduin; ne sisältävät määrätyntyyppisen materiaalin prismamaisesti erilaisia valotuksia. Koko teoksen kesto voi vaihdella noin kymmenestä aina yli kahteenkymmeneen minuuttiin.

© Magnus Lindberg, 1979

This work, composed during the spring 1979, calls on random processes. The idea of an 'open work' has exercised a marked influence, particularly Boulez's Third Sonata. The piece contains thirteen sections, some of which are simply inventories of materials and rules for their combinations. The most defined sections have a fixed formal structure, even if the detailed expression is left up to the performers. At the first performance, Lindberg wrote in the programme that the overall structure is similar of that of a play: different levels of events, 'roles', with different characteristics and developments.

Play I, which is not a title of a series, was first performed at the annual Nordic music festival, Nordiska musikdagar, organised in Helsinki in 1980. Lindbegr afterwards performed it on various occasions in concert and recorded it for Finnish radio with his piano partner Risto Väisänen, to whom Play I is dedicated.

© Risto Nieminen, 1993

translated by © Nick Le Quesne

© Ircam - Centre Georges-Pompidou, 1993

(From Magnus Lindberg, Helsinki 1996)

L'oeuvre, composée au cours du printemps 1979, fait appel aux processus aléatoires. L'influence de la notion d'«oeuvre ouverte», et surtout de la Troisième sonate de Boulez, est apparente. Il y a treize sections dans la pièce, dont certaines ne sont que des inventaires de matériaux et les règles de leurs combinaisons. Les sections les plus définies ont une structure formelle fixe, même si la formulation des détails reste au choix des interprètes. Lindberg écrivit dans le programme, lors de la création, que la forme globale est comparable à celle d'une pièce de théâtre : plusieurs niveaux des événements, «rôles», dont les caractéristiques et développement sont différents.

Play I, qui n'est pas le titre d'une série, fut créée au festival annuel de la musique nordique, Nordiska musikdagar, organisé en 1980 à Helsinki. Lindberg l'a ensuite exécutée quelquefois en concert et enregistrée pour la Radio finlandaise avec son partenaire pianistique, Risto Väisänen, avec qui il joua en duo pendant quelques années à la fin des années 70 et à qui Play I est dédiée.

© Risto Nieminen, 1993

© Ircam - Centre Georges-Pompidou, 1993

(From Magnus Lindberg, Ircam 1993)


Instrumentation

2pno


Category

Chamber Works


Premiere

Magnus Lindberg and Risto Väisänen, Helsinki, September 9, 1980.


Commisioned by / dedications

Dedications: "Väisänen Risto".


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.