On the Rocks (68./1998)

by Mikko Heiniö

Empty sheet

Mikko Heiniö

On the Rocks (68./1998)

Fennica Gehrman

Description

On the Rocks valmistui Radion sinfoniaorkesterin tilauksesta kesällä 1998. Kesämusiikkia se onkin monessa mielessä, joskin jäitä tarvitsin tuolloin pikemmin urheiluvammojen kuin grogien viilentämiseen. (Tiheimmillään sävellyksen tempo tavoittelee maratoonarin maksimisykettä, johon uskaltaudutaan siinä vaiheessa kun Stadionin torni alkaa näkyä.)

On the Rocks on hengessä omistettu sille pystysuoralle rantakalliolle, jonka viereen kesäinen sävellysmajani on rakennettu. Niinpä siinä ohimennen vilahtaa katkelmia kansanlaulusta Kalliolle, kukkulalle – ei varsinaisina teemasitaatteina vaan ikään kuin reunamerkintöinä.

Otsikolle voisi ajatella vielä kolmannenkin merkityksen. Eräs säveltäjäkollegani käytti sanaa ’rock’ teoksensa nimessä ja joutuu nyt muistuttamaan, että se viittaa vain kallioon eikä suinkaan rockmusiikkiin. Tällaista selitystä minun ei ole tarvis antaa, kuten ilmenee viimeistään sävellyksen lopulla.

Sama nopeahko peruspulssi hallitsee koko teosta, mutta sen puitteissa toisiaan seuraa useita tanssillisia tai laulullisia episodeja: Energico, Allegretto con moto, Cantabile ed espressivo, Energico, Animato con forza ja Coda.

Rytmis-koloristinen ilme ja 13 minuutin kesto liittää On the Rocksin varhaiseen orkesteriteokseeni Tredicia, jonka Radion sinfoniaorkesteri kantaesitti kaksikymmentä vuotta sitten Kulttuuritalolla – silloinkin oli perjantai ja 13. päivä.

© Mikko Heiniö, 1998

(RSO)

(kommentti teoksen kantaesitykseen 13.11.1998)

On the Rocks kom till i somras på beställning av Rundradion. I många avseenden är det faktiskt också sommarmusik, fastän jag egentligen i somras snarare behövde iskuber för att bota idrottsskador än för att kyla drinkar. (Då tempot i kompositionen är som hetsigast, kan det jämföras med den allra högsta puls som e maratonlöpare försöker nå upp til först i det skede då Stadiontornet.)

On the Rocks har i andan om dedicerats till den lodräta bergsvägg vid vilken min sommarstuga är byggd och där jag komponerar om somrarna. Sålunda kan man i förbi farten höra fragment av folkvisan Uppå berget, uppå kullen – inte som egentliga temacitat utan som randanmärkningar.

Man kan ge rubriken också en tredje betydelse. En tonsättarkollega använde en gång ordet ’rock’ i titeln på en av sina kompositioner och han är numera tvungen att påpeka, att det bara betyder klippa och ingalunda rockmusik. Jag behöve inte avge någon sådan förklaring vilket tydligt framgår om inte förr så i slutet av stycket.

Hela kompositionen domineras av samma snabba grundpuls, men inom ramen för den finns det många på varandra följande dans- elle sångepisoder: Energico, Allegretto con moto Cantabile ed espressivo, Energico, Animato con forza och Coda.

Det rytmisk-koloristiska uttrycket i stycket och dess speltid på tretton minuter ger On the Rocks ett samband med ett av mina tidiga orkesterverk Tredicia, som Radions symfoniorkester uruppförde för tjugo år sedan i Kulturhuset.Också då var det fredagen den 13.

© Mikko Heiniö, 1998

(övers. © Jan Granberg)

(RSO; programmkommentar till verkets uruppförande den 13 november 1998)


Instrumentation

3333 4331 13 0, pno+cel, str [3.fl+pic, 3.ob+ehn, 2.cl+cl in Es, 3.cl+bcl, 3.fag+cfag, tr in C]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Opus no.

68./1998


Premiere

Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Sakari Oramo, Helsinki, November 13, 1998.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Finnish Broadcasting Company.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.