Nymphea (Jardin secret III)

by Kaija Saariaho

Empty sheet

Kaija Saariaho

Nymphea (Jardin secret III)

Edition Wilhelm Hansen

Description

In Nymphea (water lily) for a string quartet and electronics, I continue the approach towards string instruments that I used in my earlier works Lichtbogen and Io and also develop musical processes through the use of the computer and my specific computer programs (the subtitle of the piece Jardin secret III describes this, connecting it to a series of similarly named works). With this approach I especially refer to the broadening of vocabulary of the colour or tone of string instruments and the contrast of limpid, delicate textures with violent, shattering masses of sound. In preparing the musical material of the piece, I have used the computer in several ways. The basis of the entire harmonic structure is provided by complex cello sounds that I have analysed with the computer. The basic material for the rhythmic and melodic transformations are computer-calculated in which the musical motifs gradually convert, recurring again and again. I have used sounds of an original string quartet that are manipulated in the concert situation. Some images that evolved in my mind while composing: the image of the symmetric structure of a water lily, yielding as it floats on the water, transforming. Different interpretations of the same image in different dimensions; a one-dimensional surface with its colours, shapes, and, on the other hand, different materials that can be sensed, forms, dimensions a white water lily feeding from the underwater mud. © Kaija Saariaho, ca. 1988 Teoksessa Nymphea (Lumme) jousikvartetille ja elektroniikalle jatkan toisaalta samanlaista lähestymistapaa jousisoittimiin kuin kappaleissani Licbtbogen ja Io ja toisaalta musiikillisten prosessien toteuttamista tietokoneella oman ohjelmaverkostoni avulla (tästä kappaleen alaotsikko Jardin Secret III, joka liittää sen samannimisten teosten sarjaan). Lähestymistavasta puhuessani tarkoitan erityisesti jousisoitinten sointiväriä koskevan sanaston laajentamista ja kirkkaiden, hentojen tekstuurien vastakkainasettelua väkivaltaisten, särkyvien äänimassojen kanssa. Kappaleen musiikillisen materiaalin valmistelutyössä on käytetty tietokonetta usein tavoin; koko harmonisen maailman perustana ovat rikkaat sellon äänet, joita olen analysoinut koneella ja käyttänyt näin paljastuneita rakenteita pohjana harmonian rakentamiseen. Rytmisten ja melodisten transformaatioiden lähtömateriaalina ovat koneella lasketut prosessit, joissa musiikilliset aiheet vähittäisesti, yhä uudelleen toistuen muuttavat luonnettaan. Esityksessä kuullaan jousikvartetosta lähtöisin olevia ääniä, joita konserttitilanteessa muokataan. Joitakin mielessäni pyöriviä ajatuksia kappaletta säveltäessäni: kuva lumpeen symmetrisestä rakenteesta, joka aaltojen päällä uidessaan taipuu, transformoituu. Saman kuvan eriulotteiset tulkinnat; toisaalta yksiulotteinen pinta väreineen, muotoineen, toisaalta aistittavat eri materiaalit, olomuodot ja ulottuvuudet; valkoinen lumme saa ravintonsa vedenalaisesta mudasta. © Kaija Saariaho, n. 1988 Il brano Nymphea, per quartetto d’archi e live electronics, intende ampliare il vocabolario timbrico degli strumenti ad arco mediante il computer: maggiore contrasto della luminosità, violenta estensione delle tessiture strumentali e un’elaborazione quindi dei suoni prodotti dal quartetto che viene realizzata elettronicamente e contemporaneamente all’esecuzione dei brano stesso. Il materiale utilizzato per le trasformazioni ritmiche e melodiche è stato calcolato precedentemente da programmi computeristici generati per questo tipo di operazione ed in seguito personalizzati. Un’idea extramusicale mi ha accompagnato durante la composizione dei brano: l’immagine di una costruzione simmetrica di una ninfea che, fluttuando sulle onde, ne seguiva il movimento trasformandosi. Il processo compositivo ha quindi tradotto questa immagine in una ripetizione degli elementi originari che gradualmente e lentamente ne ha modificato l’aspetto ed il carattere musicale. © Kaija Saariaho, ca. 1988 (for the Italian premiere, Milano, December 1991) Le quatuor à cordes Nymphea porte le sous-titre Jardin secret III, qui la relie à la série des oeuvres de même titre utilisant un réseau identique de programmes informatiques développé par Kaija Saariaho au cours des années 80. La partie électronique traite les sons du quatuor en cours d'exécution. Vers la fin de la pièce, les musiciens récitent des fragments d'un poème d'Arseniy Tarkovski. © Risto Nieminen, 1994 © Ircam - Centre Georges-Pompidou, 1994 (From Kaija Saariaho, Ircam 1995)


Instrumentation

2vln, vla, vlc, live elect


Category

Chamber Works


Premiere

Kronos Quartet, New York, May 20, 1987.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Lincoln Center and Doris & Myron Beigler for the Kronos Quartet.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.