Mipejupa

by Erik Bergman

Frühlingsrauschen für Flöte, Altsaxophon, Gitarre und Schlagzeug

Empty sheet

Erik Bergman

Mipejupa

Novello

Description

This work, a kind of ‘Rustle of Spring’, was composed for the chamber music ensemble Cluster, who gave the first performance of it in 1981 in Helsinki. The work begins with a nocturne in which the flautist plays an alto flute in order to emphasize the instrument’s expressiveness, particularly in its bottom register. The second movement is a mating dance for flute and alto saxophone, inspired by the play of birds in the spring. In the finale, material from the earlier movements is brought together. It reminds one of the nocturne atmosphere and the exstasy of spring. Here the percussion player has a solo section of extreme virtuosity.

The musical material in all three movements is characterised by the major seventh and its inversion, the minor second. Expressive melody built up in small absorbing intervals and eruptive explosions in the interval leaps, which sometimes range between the extremes of the instrument’s register.

The title of the work indicates that it was written for Mikael, Pekka, Jukka och Pauli.

© Erik Bergman, 1983

Verket, ett slags ’Frühlingsrauschen’, är komponerat för kammarmusikensemblen Cluster som uruppförde det i Helsingfors 1981. Kompositionen inleds med en nocturne där flöjtisten spelar altflöjt för att understryka uttrycksfullheten, i synnerhet i det låga registret. Den andra satsen är en parningsdans för flöjt och altsaxofon, inspirerad av fåglarnas vårlekar. I finalen sammanförs material från de två tidigare satserna. Man påminns om nocturne-stämning och vårextas. Här har slagverksspelaren ett ytterst virtuost soloparti.

Det musikaliska materialet i alla tre satserna karaktäriseras av den stora septimen och dess omvändning, den lilla sekunden. Där finns expressiv melodibildning i små sugande intervaller och eruptiva explosioner i intervallsprång, som ställvis kastas mellan instrumentens ytterregister.

”Kompositionens namn antyder att den är skriven för Mikael, Pekka, Jukka och Pauli.

© Erik Bergman, 1983


Instrumentation

fl, asax, guit, perc


Category

Chamber Works


Opus no.

op.96


Premiere

Cluster Ensemble (Mikael Helasvuo, flute, Pekka Savijoki, alto saxophone, Jukka Savijoki, guitar, Pauli Hämäläinen, percussion), Helsinki, October 20, 1981


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.