Même mort

by Riikka Talvitie

Kuolleenakin

for 12 singers

Empty sheet

Riikka Talvitie

Même mort

Sulasol

Description

The piece consists of three dialogues, all about fated love. In choosing them I tried to capture the unfore-seen moment when love was transformed into some other emotion - grief, anger or madness. The role of the vocal ensemble varies. At times it acts as an anonymous textural choir and at others acquires a dramatic character whose speech is clear and targeted. Because the vocal ensemble Musicatreize to my mind makes interesting use of the soloist traits of each of its singers, I have tried to vary the expression and especially the 'expresser' within the vocal ensemble as well.

Synopsis

1. Julia is expecting Romeo to come. The wet nurse arrives in distress, crying, "He's dead, he's dead, he's dead!" For one moment Juliet believes she is referring to Romeo, until she realises her nurse is speaking of her cousin Tybald.

2. It is Olavi's and Kyllikki's wedding night. The wedding guests have departed and the two are alone at last. There is something worrying Olavi. At the wedding, a stranger came and told him that Kyllikki was once his beloved. The two quarrel.

3. A French woman and a Japanese man meet in Hiroshima. She recalls the death of her first love. The relationship was unsuitable, for he was a German soldier shot during the liberation of France in 1944. The new lover asks her questions in the voice of the dead beloved.

© Riikka Talvitie, 2002

translation by © Susan Sinisalo

Olen käyttänyt Musicatreizen tilaamaan vokaliteokseeni kolmea lyhyttä draamallista tekstiä, jotka ovat mielestäni 'lemmenkohtauksia': ensimmäinen on William Shakespearen Romeosta ja Juliasta; toinen on katkelma Johannes Linnankosken Laulu tulipunaisesta kukasta -teoksesta ja viimeinen Marguerite Duras'n teoksesta Hiroshima mon amour (Hiroshima rakastettuni). Kaikki kolme katkelamaa lauletaan alkuperäiskielellä englanniksi, suomeksi ja ranskaksi.

"Näissä kolmessa 'lemmenkohtauksessa' on tiettyä väkivaltaisuutta tai ne toimivat kiertoteinä rakkaussuhteessa...

"Kappale koostuu kolmesta dialogista, joiden yhteisenä teemana on mahdoton rakkaus. Tekstikatkelmia valitessani pyrin vangitsemaan juuri sen arvaamattoman hetken, jolloin rakkaus muuttuu joksikin muuksi tunteeksi suruksi, vihaksi tai hulluudeksi. Lauluyhtyeen rooli vaihtelee. Välillä se toimii anonyyminä, teksturaalisena kuorona ja välillä näyttämöllisenä henkilöhahmona, joka replikoi puheensa selkeästi ja kohdistetusti. Koska lauluyhtye Musicatreize hyödyntää mielestäni kiinnostavalla tavalla kunkin laulajan solistisia ominaisuuksia, pyrin vaihtelemaan ilmaisua ja erityisesti 'ilmaisijaa' myös lauluyhtyeen sisällä."

Synopsis

1. Julia odottaa Romeota. Imettäjä saapuu hermostuneena hokien lausetta: hän on kuollut. Hetken aikaa Julia luulee Romeon kuolleen, kunnes hänelle selviää, että kuolema oli kohdannut hänen serkkunsa Tybaldin.

2. On Olavin ja Kyllikin hääyö. Häävieraat ova poistuneet, ja hääpari on vihdoin kahden. Olavia vaivaa eräs asia. Häissä vieras mies oli tullut kertomaan hänelle, että Kyllikki on ollut tämän rakastettu joskus menneisyydessä. Hääparin välille syttyy riita.

3. Ranskalainen nainen ja japanilainen mies kohtaavat Hiroshimassa. Nainen muistelee ensirakastajansa kuolemaa. Suhde oli sopimaton, sillä mies oli saksalainen sotilas. Hänet ammutiin Ranskan vapautuksen yhteydessä 1944. Uusi rakastaja esittää naiselle kysymyksiä kuolleen rakastetun äänellä.

© Riikka Talvitie

"J'ai utilisé pour la pièce vocale que Musicatreize m'a commandée trois courts extraits d'œuvres dramatiques, qui sont pour moi des dialogues de " scènes d'amour " : le premier est un extrait de Roméo et Juliette de William Shakespeare ; le deuxième est tiré de Laulu tulipunaisesta kukasta (Chant de la fleur rouge) de Johannes Linnankoski et le dernier est de Hiroshima mon amour de Marguerite Duras. Les trois extraits sont chantés dans leur langue originale, en anglais, en finnois et en français.

"Ces trois " scènes d'amour " contiennent toutes une certaine violence ou procèdent d'un cheminement indirect dans la relation amoureuse..."

© Riikka Talvitie, 2002


Instrumentation

chx


Category

Vocal and Choral Works


Language

En


Lyricist

William Shakespeare (in English), Johannes Linnankoski (in Finnish) and Marguerite Duras (in French)


Premiere

Musicatreize, cond. Roland Hayrabedian, Tampere Biennale, Tampere, April 11, 2002


Movements

1. Hath Romeo slain himself?, 2. Hääyönä (in the Wedding Night), 3. Mais je suis mort


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Musicatreize


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.