Ilo ja epäsymmetria

by Kalevi Aho

Joy and Asymmetry

Seitsemän laulua sekakuorolle Mirkka Rekolan runoihin

Empty sheet

Kalevi Aho

Ilo ja epäsymmetria

Fennica Gehrman

Description

Moniosaissa sävellyksissä, kuten klassisissa sonaateissa osat ovat usein luonteeltaan mahdollisimman erilaisia. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla ja jos osia on runsaasti, se ei ole mahdollistakaan. Kalevi Ahon sekakuoroteosta Ilo ja epäsymmetria (1996) tarkastellessa näyttää selvältä, ettei osien vastakohtaisuus ole ollut säveltäjän pyrkimyksenäkään.

Hiukan liioitellen voi todeta, että teoksen seitsenosaisuus liittyy enemmän Mirkka Rekolan runoihin kuin itse musiikkiin. Ahon musiikissa osat nivoutuvat saumattomasti toisiinsa tai menevät joskus jopa hiukan limittäin. Ainoa koko kuoroa koskeva tauko on ensimmäisessä osassa, ennen kuin muuten suomenkielisen tekstin keskelle ilmestyy saksankielinen virke Wer durch die Welt will, muss sich krümmen.

Sarjan osat ovat kuin eräänlaisia aaltoja. Ne saattavat olla keskikohdassaan erittäin kiihkeitä ja monitasoisia, mutta lopussa on aina hiljainen lepokohta. Harmonioissa yleisesti esiintyvät intervallit ovat terssi ja kvintti. Kalevi Aho on sanonut, että kuulijalle täytyy antaa kiinnekohtia, joihin voi tarttua. Hän on antanut niitä myös kuorolle. Sellaisia ovat lyhyen hetken kestävät kolmisoinnut. Niitä tukipylväinään käyttäen laulajat voivat tarkistaa, etteivät ole matkalla eksyneet.

Aho käyttää usein kahta, joskus kolmeakin rytmisesti erilaista kerrosta samanaikaisesti. Jokaisessa osassa yhdistetään keskenään lähinnä kahta tekstuuria: äänestä toiseen siirtyvää ekspressiivistä melodiaa ja puhetta jäljittelevää, paikallaan pysyvää rytmiikkaa, jonkinlaista epätarkkaa ostinatoa.

Sanojen ja musiikin suhde on tarkoin harkittu. Tekstin dramaattisuudesta riippuu, ovatko melodiat lähes asteikkomaisia vai sisältävätkö ne reilusti oktaavia suurempia hyppyjä. Aho kunnioittaa suomen kielen luonnollista poljentoa. Niinpä pääpaino ei koskaan satu väärälle tavulle eikä lyhyttä tavua vastaa pitkä nuottiarvo.

© Jukka Koskinen, 1998


Instrumentation

chx


Category

Vocal and Choral Works


Language

Fi


Lyricist

Mirkka Rekola


Premiere

Finnish Radio Chamber Choir, cond. Timo Nuoranne, Helsinki, May 5, 1998


Movements

1. Kuljin nuoralla, 2. Aina olin, 3. Suupielessä naurun hiljainen aihe, 4. Sateen syksyt, 5. Tuoli seisoi, 6. Kirkkaudesta, 7. Seison tuulessa


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Finnish Broadcasting Company


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.