Hiru gaukantu euskaldun eta tabernako abesti bat

by Jaakko Mäntyjärvi

Three Basque serenades and a drinking song

Empty sheet

Jaakko Mäntyjärvi

Hiru gaukantu euskaldun eta tabernako abesti bat

Sulasol

Description

The oldest movement of this cycle, Zure begiak maite ditut, was written while I was at the 30th Tolosa Choir Competition with the Tapiola Chamber Choir in the Basque Country in Spain in October 1998. Its text is a translation exercise from a Basque textbook I had with me on that trip (Alan R. King: The Basque Language. A Practical Introduction, University of Nevada Press, Reno 1994). I set the text as a traditional serenade for male voice quartet, and the men of the Tapiola Chamber Choir sang it for our Basque guide when we left Tolosa.

As a linguist, I am highly interested in Western European minority languages, and in fact I took a course in Basque in the early stages of my university studies (1984); the choir trip gave me an opportunity to visit the Basque homeland and to brush up my badly deteriorated rudimentary language skills. Since the Basque textbook mentioned above had further exercises suitable for this purpose, I began to expand the one serenade into a cycle to fill a commission from the Helsinki Academic Male Choir (which by the way is actually the choir of the Helsinki School of Economics and Business Administration) some months later.

But why on earth should a Finnish composer write serenades in Basque for a Finnish choir? Using an exotic language could well act as a distancing factor, but in fact the serenade is such a tightly defined genre that the emotional content of even a totally foreign language can be successfully conveyed. Besides, a foreign language can be approached as an aesthetic object, i.e. as a collection of sounds, even if its content is not understood; this, of course, may be merely a linguist’s opinion. We might also consider that this 'ready-made' textual approach demonstrates a situation where a serenading singer wishes to be understood in a language he does not know and thus has to resort to sentences from a phrasebook. In this sense, this work is distantly related to Lasso’s madrigal Matona mia cara (where a German mercenary sings a rather risqué serenade in atrocious pidgin Italian) or Rautavaara’s Praktisch Deutsch, which draws upon a tourist phrasebook for its text... and, of course, for this very reason this work should not be performed in any other language but Basque because to do so would be to destroy the original concept. Of course, taking this idea to its logical extreme would be to require that this work must not be performed by a choir or for an audience that actually understands Basque, but this I think would be unreasonable.

The structural clou of this work, derived from Rautavaara’s Canticum Mariae Virginis, which was in the Tapiola Chamber Choir's competition programme, is a feature which I included in the original serenade as a technical exercise but which I then incorporated into all the other movements too: the melody of the B section is always an inversion of the melody of the A section.

The work should be performed as romantically as the music demands.

© Jaakko Mäntyjärvi, 2002

Tämän sarjan vanhin osa, Zure begiak maite ditut, syntyi ollessani Tapiolan Kamarikuoron mukana Tolosan 30. kuorokilpailussa Espanjan Baskimaassa lokakuussa 1998. Teksti on eräs käännöslause mukanani olleesta baskin oppikirjasta (Alan R. King: The Basque Language. A Practical Introduction, University of Nevada Press, Reno 1994). Sävelsin tekstiin perinteisen oloisen serenadin mieskvartetille, ja TKK:n mieskuoro lauloi sen kuoron baskimaalaiselle oppaalle matkan päätteeksi.

Lingvistinä olen erityisen kiinnostunut Länsi-Euroopan pienkielistä; kävin baskin kielen kurssin Helsingin yliopistossa opintojeni alkuvaiheessa (1984), ja TKK:n matka tarjosi mahdollisuuden päästä tutustumaan baskin kielen kotialueeseen ja soveltamaan pahoin ruostuneita alkeistaitoja käytäntöön. Koska kyseisessä baskin oppikirjassa oli muitakin aihepiiriin sopivia käännöslauseita, aloin laajentaa tätä yhtä serenadia sarjaksi KYL:n tilausta varten muutamaa kuukautta myöhemmin.

Miksi ihmeessä sitten suomalainen säveltäjä tekisi suomalaiselle kuorolle baskinkielisiä serenadeja? Eksoottinen kieli saattaa toimia etäännyttävänä tekijänä, mutta serenadi on kuitenkin niin tarkkaan rajattu tyylilaji, että uskon täysin vieraankin kielen emootiosisällön tässä tapauksessa voivan välittyä musiikin kautta. Sitäpaitsi vieraaseen kieleen voi suhtautua esteettisenä objektina, ts. äänteiden muodostamana kokonaisuutena, vaikka sen sisältöä ei ymmärtäisikään; voi toki olla, että tämä on vain lingvistin mielipide. Voi myös ajatella, että tällainen 'ready-made' tekstin poiminta edustaa tilannetta, jossa serenadin laulaja haluaa tulla ymmärretyksi kielellä, jota hän itse ei osaa; näin ollen hän joutuu turvautumaan valmiiksi annettuihin lauseisiin. Tässä suhteessa teos on etäistä sukua Lasson madrigaalille Matona mia cara (jossa saksalainen palkkasoturi laulaa rivohkoa serenadia kamalan huonolla italian kielellä) tai Rautavaaran turistiopasta hyödyntävälle puhekuoroteokselle Praktisch Deutsch... ja tästä syystä teosta ei pidä esittää millään muulla kielellä kuin baskiksi koska silloin alkuperäinen ajatus katoaisi. Loogisesti ajatellen tätä teosta ei näin ollen myöskään pitäisi esittää jos kuoro tai yleisö sattuu osaamaan baskia, mutta tämän edellyttäminen olisi kai kohtuutonta.

Teoksen rakenteellisena jippona on piirre, jonka sisällytin harjoituksenomaisesti sarjan vanhimpaan osaan kilpailumatkaohjelmistossa olleen Rautavaaran teoksen Canticum Mariae Virginis vaikutuksesta ja jota käytin sitten kaikissa muissakin sarjan osissa: B-osan melodia on aina A-osan melodian peilikuva.

Teos tulee esittää juuri niin romanttisesti kuin mitä musiikki edellyttää.

© Jaakko Mäntyjärvi, 2002


Instrumentation

chm


Category

Vocal and Choral Works


Premiere

Helsinki Academic Male Voice Choir, cond. Matti Apajalahti, Helsinki, October 1999.


Movements

1. Ilargia, iturria; 2. Emakume bat ikusi dut; 3. Zure begiak maite ditut; 4. Ardotxo txuria.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Helsinki Academic Male Voice Choir.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.