Giro

by Esa-Pekka Salonen

per orchestra

Empty sheet

Esa-Pekka Salonen

Giro

Edition Wilhelm Hansen

Description

Giro by Esa-Pekka Salonen (b. 1958) has had a long and complicated history, perhaps with good reason since the title of the piece means 'turn’ or ‘rotation’ in Italian. According to Salonen, the title refers to the harmonic formula he uses in the work, a scheme of seven chords revolving around a common focus in shifting, almost Impressionist lucid harmonies.

Giro was originally written to a commission from the Tampere City Orchestra, and it was premiered in 1982. Dissatisfied with the complex texture and incoherence of the work, Salonen withdrew it and reworked it for its second appearance when Anssi Karttunen requested a work from him for the summer festival of the Avanti! Chamber Orchestra in 1997.

Salonen describes the overhaul thus: "I simplified the rhythmic structures, cleaned up the orchestration and above all changed the harmony so that it is now almost tonal... I also rewrote the end and rearranged the existing sections. I managed to preserve something of the elusive nature of the original Giro; it still fascinates me greatly."

© Antti Häyrynen, 1999

(translation: © Jaakko Mäntyjärvi)

(Helsinki Festival 1999)

Esa-Pekka Salosen (s. 1958) Girolla on ollut monta mutkaa matkas-saan, ehkä aiheellisestikin, sillä italian kielen sana tarkoittaa "käännettä" tai "kierrosta”. Giro d'ltalian, Italian ympäriajon tapahtumarikkaus ja liike vertautuvat mainiosti Salosen sävellyksen ulkoisiin ja sisäisiin vaiheisiin. Salo-nen on viitannut otsikolla käyttämäänsä harmoniseen malliin, seitsemään sointuun, jotka kiertävät keskipistettään vaihtuvin, miltei impressionisti-sesti läpikuultavin harmonioin.

Giro syntyi alunperin Tampereen kaupunginorkesterin tilauksesta ja sai kantaesityksensä vuonna 1982. Tyytymättömänä teoksen kompleksiseen tekstuuriin ja epäselvään muotoon Salonen veti teoksensa markkinoilta. Se selvisi kuitenkin puhdistukselta, joka on asettanut säveltäjän toistakymmentä varhaisteosta pysyvään esityskieltoon.

Salonen palasi Giroon eri otteissa 1980-luvulla ja teos luovutti vertaan mm. Baalalille (1982), uhkealle radiofoniselle spektaakkelille. Giron todellinen toinen tuleminen koitti Anssi Karttusen pyytäessä säveltäjältä teosta vuoden 1997 Avantin Suvisoiton konserttiin.

Salonen kuvaa tekemiään uudistuksia: "Yksinkertaistin rytmisiä rakenteita, täsmensin orkestraationi ja ennen muuta uudistin harmoniani lähes tonaaliseksi. Tietokoneanalyysillä loin kuvitteellisia bassopohjaääniä, jotka liittivät aiemmin käyttämäni soinnut harmoniseen sarjaan. Toisin sanoen, kaikki soinnut saivat tonaalisen funktion. Tällä menetelmällä saatoin hyödyntää kokonaisen sinfoniaorkesterin voimavarat.

“Sävelsin myös teoksen loppuun uuden taitteen ja järjestin entiset jaksot uudelleen. Lopputulos on lyhyt sinfoninen runo Aallottarien tai Faunin iltapäivän tapaan. Onnistuin myös säilyttämään jotain alkuperäisen Giron vaikeasti tavoitettavasta luonteesta, joka yhä miellyttää minua suuresti."

© Antti Häyrynen, 1999

(Helsingin Juhlaviikot 1999)

Det har varit många turer i ringdansen kring Esa-Pekka Salonens (f. 1958) Giro, kanske t.o.m. ämnesmässigt eftersom det italienska ordet giro betyder just varv, omlopp, tur eller sväng. Med sin rubrik anspelar Salonen på den harmoniska modell han använder, som består av sju ackord som med sina varierande, nästan impressionistiskt transparenta harmonier kretsar kring en mittpunkt.

Giro kom ursprungligen till på beställning av Tammerfors' stadsorkester och uruppfördes år 1982. Missnöjd med dess komplexa textur och otydliga form drog Salonen verket tillbaka. Giros egentliga genombrott kom, då Anssi Karttunen bad Salonen om ett stycke för Avanti!s sommarmusik 1997.

Salonen beskriver själv de ändringar han gjort: "Jag förenklade vissa rytmiska konstruktioner, preciserade orkestrationen och framför allt ändrade jag harmonierna och gjorde dem nästan tonala... I slutet lade jag till ett nytt avsnitt och grupperade också om de tidigare delarna. Jag lyckades även bevara något av det ursprungliga Giros olättillgängliga natur som fortfarande tilltalar mig mycket."

© Antti Häyrynen, 1999

(övers. © Jan Granberg)

(Helsingfors Festspel, 1999)


Instrumentation

2222 2220 01 1, pno, str [ehn]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Tampere Philharmonic Orchestra, cond. Esa-Pekka Salonen, Tampere, November 27, 1981. Fp (revised version): Avanti! Chamber Orchestra, cond. Esa-Pekka Salonen, Summer Sounds, Porvoo, June 29, 1997.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.