Gimla

by Seppo Pohjola

for Accordion and Piano

Empty sheet

Seppo Pohjola

Gimla

Music Finland

Description

Gimla for accordion and piano (1993) embraces a host of attempts to write music of a different kind. In the slow sections the soft, sliding harmonies of the instruments twist round one another like a liana. The fast middle section is, in both its tempo and its expression, more varied and fragmented than the straightforward expression usually favoured by me. The name Gimla is borrowed from the Tarzan stories and means a crocodile.

© Seppo Pohjola, 1995

Gimla harmonikalle ja pianolle (1993) sisältää joukon pyrkimyksiä kirjoittaa muunlaista musiikkia. Sen hitaissa jaksoissa instrumenttien pehmeän liukuvat harmoniat kietoutuvat toistensa ympärille liaanin tavoin. Nopea keskijakso on sekä tempoltaan että ilmaisultaan vaihtelevampi ja rikkonaisempi kuin yleensä suosimani suoraviivainen ilmaisu. Nimi Gimla on lainattu Tarzan-kirjallisuudesta ja tarkoittaa krokotiilia.

© Seppo Pohjola, 1995

Gimla för dragspel och piano (1993) innehåller några försök att skriva annorlunda musik. I de långsamma avsnitten slingrar sig instrumentens mjuka, glidande harmonier kring varandra som lianer. Den snabba mellersta delen är mera varierande och mindre enhetlig än det mera direkta tonspråk som jag i allmänhet föredrar. Namnet Gimla är lånat ur Tarzanlitteraturen och betyder krokodil.

© Seppo Pohjola, 1995


Instrumentation

acc, pno


Category

Chamber Works


Premiere

Mikko Luoma, accordion, Jaana Kärkkäinen, piano, Helsinki, April 6, 1993


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF12994


+ Add information

Score


10 pages
A3-portrait

9.92 € 8.00 € excl. vat