elevations

by Matti Heininen

musica sub communione

for organ

Empty sheet

Matti Heininen

elevations

Music Finland

Description

The topic of this work is elevation. The work can be performed either as part of a communion, or as a separate concert piece.

In addition to the liturgical context, the name refers to a way in which different (latent) lines of force are elevated in the work to the foreground, forming diagonal/oblique objects that are boarderless in nature. Sometimes it is impossible to pinpoint a particular moment in which a structure or object begins or ends.

An important energy line in the work is Leonin's adaptation of Alleluia Pascha nostrum, an organum duplum in the style of the so-called Notre Dame School. The idea of using this composition as a material came to me during the Eastern time in 2019, while the historical church of Notre Dame in Paris was damaged in a fire. The famous Cavaillé-Coll-organ of the church was apparently saved – quite miraculously. Hence, the name of the work can also be seen referring to the reconstruction/re-elevation of the church.

The work was originally composed for organist Olli Pyylampi, who first premiered it with the Cavaillé-Coll type organ in Kallio Church. It can, however, be performed with any type of organ with three or more manuals (with necessary adaptions). After the premiere, some small changes has been made to the score; for instance, some details has been brought back from earlier versions. In this sense, also the life-cycle of the work reflects the reconstruction process of the Notre Dame church. Jan Lehtola first performed the new, revised version in September 2022 at the St. Paul's Church in Helsinki.

The work is written with support from the Kirkkomusiikin säveltäjät society and The Church Council, and it is dedicated to Anna & Jyrki Linjama on their 30th Anniversary, 8th of July 2019.

Matti Heininen 2022

Read More

Tämän teoksen aiheena on kohottaminen. Teos on tarkoitettu esitettäväksi joko ehtoollismusiikkina tai erikseen konserttikappaleena.

Ehtoollisyhteyden lisäksi teoksen nimi viittaa tapaan, jolla erilaiset teoksessa latentisti läsnäolevat energialinjat nousevat (kohoavat) esiin muodostaen eräänlaisia luonteeltaan kaltevia/diagonaalisia, reunattomia hahmoja. Toisinaan on mahdoton osoittaa tarkkaa hetkeä, jolloin jokin tietty hahmo tai rakenne alkaa tai loppuu.

Yhtenä materiaalina (energialinjana) teoksessa on läsnä Pascha nostrum -sävelmä – tarkkaan ottaen Leoninuksen Alleluia Pascha nostrum, joka edustaa ns. Notre Damen koulukunnan organum-tyyliä. Idea käyttää sävelmää tuli minulle pääsiäisen 2019 aikaan, kun Pariisin historiallinen Notre Damen kirkko vaurioitui pahasti tulipalossa. Kirkon Cavaillé-Coll-urut ilmeisesti kuitenkin selvisivät palosta – kuin ihmeen kaupalla. Teoksen nimen voi ajatella viittaavan myös Notre Damen kirkon jälleenrakennukseen/uudelleenkohoamiseen.

Teos on alun perin sävelletty Olli Pyylammelle, joka kantaesitti sen heinäkuussa 2019 Kallion kirkon Cavaillé-Coll-tyylisillä uruilla. Teos voidaan esittää millä tahansa uruilla, joissa on vähintään kolme sormiota. Kantaesityksen jälkeen olen tehnyt teokseen pieniä muutoksia: muun muassa palauttanut joitakin teoksen varhaisempien vaiheiden yksityiskohtia. Myös teoksen elinkaari peilaa siis tässä suhteessa Notre Damen kirkon jälleenrakennusprosessia. Jan Lehtola ensiesitti uuden, revisoidun version Helsingin Paavalinkirkossa syyskuussa 2022.

Teos on sävelletty Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n ja Kirkkohallituksen tuella, ja se on omistettu Anna ja Jyrki Linjamalle heidän 30-vuotishääpäivänään, 8.7.2019. Teos on omistettu Anna ja Jyrki Linjamalle heidän 30-vuotishääpäivänään, 8.7.2019.

Matti Heininen 2022

Close

Instrumentation

org


Category

Works for Solo Instrument


Premiere

Original version: Olli Pyylampi, organ, July 2019, Helsinki, Kallio Church

Revised version: Jan Lehtola, organ, September 2022, Helsinki, St. Paul's Church


Commisioned by / dedications

Commissioned by Kirkkomusiikin säveltäjät ry. Written for Olli Pyylampi. Dedicated to Anna & Jyrki Linjama.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF35062


+ Add information