Die erste Elegie

by Einojuhani Rautavaara

Ensimmäinen Elegia, The First Elegy/ First Elegy

Empty sheet

Einojuhani Rautavaara

Die erste Elegie

Fennica Gehrman

Description

My youthful encounter with the poetry of Rainer Maria Rilke turned out to be quite a discovery, not only in literary terms but also for the development of my world view. I still associate it strongly with the mysticism surrounding the ruins of post-war Vienna. It was there that I composed my Fünf Sonette an Orpheus, and two years later in Cologne I started writing the song cycle Die Liebenden to Rilke’s texts. From that time onwards I continued to carry with me — both mentally and in my suitcase — the Duino Elegies, Rilke’s seminal work. Over the years I would take it out, finding myself particularly drawn to the first elegy, whose angel figure took on the role of a personal ‘animus’. My orchestral works Angels and Visitations, Angel of Dusk and Playgrounds for Angels are all musical personifications of this figure.

Only as recently as 1993, however, when the international choral body Europa Cantat wanted to commission a large-scale choral work from me, did I feel that the time had come to set of angel elegy. It had evidently matured in my subconscious in the interim, since the process of composing the work was swift, eager and fluently self-assured. The basic pitch material is derived from four triads which together form a twelve-note row. The way this material is applied, however, stands in considerable contrast to methods usually used for atonal music. In consequence, the tone of the work is mellow even at its most dramatic; poetic, yet expressive.

© Einojuhani Rautavaara

(translated by © Andrew Bentley)

Rainer Maria Rilken runouden kohtaaminen oli minulle nuoruusvuosien suuri kirjallinen, jopa maailmankatsomuksellinen löytö. Mielessäni se yhä assosioituu sodanjälkeisen Wienin rauniomystiikkaan. Siellä jo sävelsin Rilken Orfeus-sonetteja ja pari vuotta myöhemmin Kölnissä aloitin laulusarjaa Die Liebenden. Mutta noista ajoista lähtien kannoin mielessäni ja matkalaukussani myös Duinon Elegioita, Rilken pääteosta. Vuosikymmenien varrella otin sen silloin tällöin esille – varsinkin ensimmäisen elegian, jonka Enkelistä tuli minulle eräänlainen animus-hahmo. Orkesterisävellykset Angels and Visitations, Angel of Dusk ja Playgrounds for Angels olivat sen henkilöitymiä.

Mutta vasta 1993, kun kansainvälinen kuoroliitto Europa Cantat halusi tilata laajan sävellyksen, tuntui enkelielegian hetki tulleen. Se oli ilmiselvästi odotusaikana jo kehittynyt alitajunnassa, sillä sävellystyö oli nopeaa, innostunutta ja varmaa. Musiikin sävelmateriaalin lähtökohtana oli neljästä kolmisoinnusta muodostunut 12-sävelrivi, jota kuitenkin käytettiin aivan eri tavalla kuin atonaalisessa tekniikassa on sääntönä. Niinpä sävy on dramaattisenakin pehmeä, runollinen, ilmaiseva.

© Einojuhani Rautavaara

See also: Lyrics in English and Finnish


Instrumentation

chx


Category

Vocal and Choral Works


Language

De


Lyricist

Rilke Rainer Maria (san.)


Premiere

Eric Ericsons kammarkör, cond. Eric Ericson, Europa Cantat Festival, Herning (Denmark), July 30, 1994


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Europa Cantat Festival


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.