Concerto for Alto Saxophone and Orchestra

by Esa-Pekka Salonen

... auf den ersten Blick und ohne zu wissen...

Empty sheet

Esa-Pekka Salonen

Concerto for Alto Saxophone and Orchestra

Edition Wilhelm Hansen

Description

Salonen began writing his Saxophone Concerto in Milan in 1980 and completed it in the following year. Later, in 1983, Salonen revised the concerto, creating its present version. In the earlier version, each of the three movements was preceded by a fragment from Kafka's novel The Trial, but in the later version these headings have been omitted. Nevertheless, the work is also known by the original title of the second movement ... auf der ersten Blick und ohne zu wissen... (At first sight and without knowing).

The Saxophone Concerto was Salonen's first extensive work. He has cited a number of widely differing sources of inspiration for it, such as French Impressionism, Italian Modernism, American Minimalism and Sibelius's Seventh Symphony, all of which are no doubt included though fused into a single idiom. The work is characterized by a bright and lucid texture and rapid shifts from one texture to another. This is highlighted by the orchestration: the first movement has only winds and percussion in addition to the soloist, while the second movement only has percussion and the third movement has strings and percussion.

© Kimmo Korhonen, 1999

(translated by © Jaakko Mäntyjärvi)

(From Finlandia CD 3894-23409-2, 1999)

Salonen aloitti saksofonikonserton säveltämisen Milanossa vuonna 1980 ja saattoi sen päätöksen seuraavana vuonna. Sittemmin vuonna 1983 Salonen teki konsertosta korjatun, nykyisin tunnetun version. Varhaisemmassa versiossa teoksen jokaiseen kolmeen osaan liittyi otsikkona fagmentti Kafkan romaanista Oikeusjuttu, mutta myöhemmästä versiosta nämä otsikot on jätetty pois. Silti teos tunnetaan myös toisen osan otsikkona olleen katkelman nimellä ... auf der ersten Blick und ohne zu wissen....

Saksofonikonsertto oli Salosen ensimmäinen laajamuotoinen teos. Hän on maininnut sen taustalta niinkin erilaisia innoituksenlähteitä kuin ranskalaisen impressionismin, italialaisen modernismin, amerikkalaisen minimalismin ja Sibeliuksen seitsemännen sinfonian, ja kaikki nämä ovat varmasti tavalla tai toisella mukana mutta yhtenäiseksi ilmaisuksi sulautuen. Teoksen musiikkia leimaa kirkkaus ja selkeys sekä nopeat leikkaukset erilaisista tekstuureista toisiin. Eri tekstuuritilanteita korostaa vielä orkestraatio, sillä ensimmäisessä osassa ovat solistin lisäksi mukana puhaltimet ja lyömäsoittimet, toisessa osassa vain lyömäsoittimet ja kolmannessa osassa jousisto ja lyömäsoittimet.

© Kimmo Korhonen, 1999

(Finlandia CD 3894-23409-2, 1999)


Instrumentation

2222 4331 04 1, pno+cel, str, asax solo [1pic, 1ehn, 1bcl]


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere

(1st movement): Pekka Savijoki, saxophone, Turku City Orchestra, cond. Esa-Pekka Salonen, February 2, 1981. Fp (whole work): Pekka Savijoki, alto saxophone, Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Esa-Pekka Salonen, Helsinki, September 22, 1981.


Commisioned by / dedications

Dedicated to Pekka Savijoki.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.