Balletto per 10

by Seppo Pohjola

Empty sheet

Seppo Pohjola

Balletto per 10

Music Finland

Description

The Balletto for 10 players (1994) is a broader work than its predecessors and in some respects a synthesis of the strivings manifest in them. The work falls into three sections. In the first the instruments circle round a single chord, tracing melodic spans. The quick, gushing outbursts and dance-like rhythms set off by a trill on the French horn follow close on the heels of one another until the maelstrom becomes anchored on a gradually emerging chord based on C. The final section contains slow, rising gestures, trills and tremolos on the woodwind. A minor third on the piano announces that the piece has arrived at its destination.

© Seppo Pohjola, 1995

Balletto 10 soittajalle (1994) on edeltäjiään laajempi teos ja jossakin mielessä niissä esiintyneiden pyrkimysten synteesi. Teos jakaantuu kolmeen jaksoon. Ensimmäisessä soittimet kierrättävät yhden soinnun puitteissa melodisia kaarroksiaan. Käyrätorvitrillin aloittaman keskijakson nopeat ryöpsähtävät purkaukset ja tanssilliset rytmit kiiruhtavat toinen toistensa lomitse, kunnes pyörre ankkuroituu vähittäin kasvavalle C-pohjaiselle soinnulle. Viimeinen jakso sisältää puupuhaltimien hitaita, nousevia eleitä, trillejä ja tremoloja. Pianon dempattu pieni terssi ilmoittaa kappaleen saapuneen tiensä päähän.

© Seppo Pohjola, 1995

Balletto för tio musiker (1994) är ett mera omfattande verk än dess föregångare. Det är indelat i tre delar och är i viss mening en syntes av det som jag tidigare har försökt uppnå. I det första avsnittet roterar instrumentens melodibågar inom ramen för ett ena ackord. I den mellersta delen, som inleds av en valthornsdrill, ilar snabbt brakande utbrott och dansanta rytmer kors och tvärs genom varandra tills virveln så småningom förankrar sig i ett växande ackord. Den sista delen innehåller långsamma stigande gester, drillar och tremolon för träblåsarna. Pianots dämpade lilla ters förkunnar att stycket löpt linan ut.

© Seppo Pohjola, 1995


Instrumentation

fl, ob, cl, bcl, hn, pno, 2vln, vla, vlc


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Zagros Ensemble, cond. John Storgårds, Helsinki, November 17, 1994


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF13391


+ Add information

Score


36 pages
A3-portrait

16.50 € 15.00 € excl. vat

Parts


50 pages
A3-portrait

19.80 € 18.00 € excl. vat