Symphony No. 5

by Kalevi Aho

Empty sheet

Kalevi Aho

Symphony No. 5

Fennica Gehrman

Description

Viidennen sinfoniani lähtökohtana on ajatus, että tuskin mikään elämässä on täysin yksiselitteistä ja ehjää. Jo maailma itsessään on sekasortoinen ja täynnä ristiriitoja. Ihminen yrittää tasapainoilla omien toiveidensa ja halujensa sekä niiden toteutumista usein rajoittavien moraalisten periaatteiden ja yhteiskunnallisten säädösten keskellä. Jopa suurimmissa tunne-elämyksissämme on usein jotakin kaksinaista ja häiritsevää, iloon saattaa sekaantua surua ja murheeseen arkipäiväisyyttä ja koomisuutta.

Tätä monitahoisuutta ilmentää sinfoniassani se, että teoksessa liikutaan koko ajan usealla eri tasolla. Sinfoniassa soi samanaikaisesti erilaisia, usein vastakkaisia tapahtumia, joskus jopa itsenäisiä, toisistaan riippumattomia sävellyksiä. Välistä joku samanaikaisista tapahtumista saattaa jäädä hetkeksi toisten varjoon, niin että siitä kohoaa selvästi esille vain katkelmia. Joskus taas samanaikaiset sävellykset pyrkivät yhdistymään, mutta juuri ennen lopullista synteesiä musiikki hajoaa uudestaan erilaisiksi, vastakohtaisiksi aihelmiksi. Koko ajan teos kehittyy eteenpäin. Joitakin harvoja motiiveja lukuun ottamatta mikään ei sinfoniassa kertaudu samanlaisena. Kaikkein merkityksettömimmätkin sävelkulut pyrkivät muuntumaan omaleimaisiksi melodioiksi, jotka lähes aina ovat ainutkertaisia. Toisinaan melodinen muodonmuutos jää kesken kehityskulun katketessa ennen kuin on saavutettu sitä mihin on pyritty.

Täten sinfonia saattaa ensikuulemalta jättää yksityiskohdiltaan monimutkaisen ja sekavan vaikutelman. Kuitenkin yksiosaisen teoksen kokonaismuoto on hyvin kiinteä. Muotoa jaksottavat useat suuret nousut, jotka kehittyvät yhä väkivaltaisemmiksi ja asettavat musiikin yhtenäisyyden kerta kerralta suuremmalle koetukselle. Lopulta huippukohdassa sinfonia hajoaa monikymmenääniseksi kaaokseksi. Kaikilla soittimilla on omat, itsenäiset malodialinjansa, jotka vain huipentuvat samaan aikaan. Koodassa alun kohtalonomainen rytmi palaa ja tempaa musertavalla voimalla mukaansa koko orkesterin lukuun ottamatta viuluja ja kielisoittimia.

Sinfonia asettaa orkesterin erittäin suurelle koetukselle hitaiden ja rauhallisten taitteiden ollessa vain lyhyitä hengähdystaukoja valtavien, dynaamisten taitteiden välissä. Useilla soitinryhmillä on teoksessa suuria, miltei konsertoivia sooloja. Samanaikaiset tapahtumat saattavat rytmisesti poiketa suuresti toisistaan. Loppua kohti teoksen rytmien yhtenäisyys alkaa kadota. Vähän ennen huippukohtaa tietyt soitinryhmät kiihdyttävät useita kertoja temponsa vähitellen kaksinkertaiseksi muun orksterin samanaikaisesti kiinteänä pysyvään tempoon nähden. Rytminen yhtyminen tapahtuu täsmälleen määrätyissä paikoissa. Tämä ennakoi itse huipennusta, jossa koko orkesterin tempo kiihtyy äärimmäisen nopeaksi musiikin samalla hajotessa suureksi, kieppuvaksi sekasorroksi. Huipennuksen jälkeen vain vaskipuhaltimilla säilyy kiinteä rytmi muun orkesterin jäädessä ikään kuin halvautuneena kertaamaan omia aihelmiaan ja suorittaessa samalla vähittäisen, vapaan hidastuksen ja hiljentymisen. Vasta koodassa yhteinen, kiinteä tempo taas palaa. Suuren orkesterin tavanomaisen soittimiston lisäksi teoksen esityskokoonpanoon kuuluu kaksi saksofonia ja piano. Sen esityksessä tarvitaan myös kaksi kapellimestaria.

Sinfonian säveltäminen oli poikkeuksellisen työlästä. Vaikka teos ei olekaan kestoltaan kovin pitkä, siinä on nuotteja ainakin parin normaalin sinfonian verran. Lisäksi vaati aikansa ennen kuin pystyin toteuttamaan ja hallitsemaan ne mielikuvat, joita minulla alun perin oli sävellyksestä. Silti useat kohdat teoksessa tuntuivat aluksi ylivoimaisilta toteuttaa; joskus vasta viikkokausien tauon jälkeen kykenin keräämään uusia voimavaroja sävellystyön jatkamiseksi. 5. sinfoniassa olen keskittyneemmin kuin koskaan yrittänyt laajentaa oman suorituskykyni rajoja. Sen loppuun saattaminen oli itselleni suuri, vapauttava kokemus. Toivon, että teos antaa myös kuulijalle myönteisen, avartavan elämyksen.

© Kalevi Aho, 1977


Instrumentation

3333 6431 14 1, pno, cel, 2asax, str [pic, ehn, cl in Eb, bcl, wcfag]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Okko Kamu, Helsinki, April 19, 1977


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Finnish Broadcasting Company


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.