Wörå Kyrkokantat

by Alfred Anderssén

Empty sheet

Alfred Anderssén

Wörå Kyrkokantat

Warner/Chappell
Instrumentation

sopr solo, chx, org


Language

Sv


Opus no.

op. 16


Lyricist

Tegengren Jacob (san.)


Movements

1.Recitativ, 2.Koral, 3.Oro är världens gåva, 4.Kör, 5.Oro är..., Vad veta de om dem (I), Helga tempel (II), Oro är världens gåva (III/V), I skogens sus (IV), Fosterlandspsalm (VI)


Commisioned by / dedications {}

+ Add information

No sheet music available from Music Finland.