Violation

by Juho Miettinen

for viola solo

Empty sheet

Juho Miettinen

Violation

Music Finland

Description

Violation was composed for Tampere Viola Competition 2006 in which it was one of the alternative contemporary works in repertoire. Violation is based on a dramaturgic idea which the name of the piece also refers to. Two motives with opposite characters and registers - like two arguing persons with different opinions - are fighting against each other. The first motive consists of desperately circulating figures in extremely high register that is more typical to violin rather than viola. The second, meditating motive is in viola’s typical low register.

Violation moves between these two characters both in slow transitions and in fast alternations. This fighting leads to two big explosions. There are also sections in which several layers of music can be heard simultaneously. In the middle of the work there is a period of temporary peace. Single low and high notes, representing the fighting motives, twinkle on both sides of a thrill like figure that ripples in the middle register. In the end of the work the high motive is played arco and the low motive pizzicato. They come closer to each other until they finally meet and fade out as if they were walking away hand in hand.

© Juho Miettinen

Vuonna 2006 järjestettyä Tampereen alttoviulukilpailua varten sävelletty Violation on virtuoosinen ja dramaattinen sooloteos alttoviululle. Teoksen nimen sisältämä sanaleikki viittaa toisaalta soittimen nimeen (viola = alttoviulu), toisaalta sävellyksen dramaturgiaan ja lisäksi vielä siihen, että teoksessa tehdään alttoviulunsoitolle hieman epätyypillisiä asioita (violation = rikkomus, väkivalta).

Violation perustuu dramaturgiselle idealle, jossa kaksi luonteeltaan ja rekisteriltään vastakohtaista musiikillista aihetta - kuin kaksi kiistelevää henkilöä - ottaa yhteen. Toista osapuolta tässä kamppailussa edustaa aihe, joka muodostuu pyörivistä kuvioinneista hyvin korkeassa, pikemminkin viululle kuin alttoviululle tyypillisessä rekisterissä. Toinen, rauhallisen pohdiskeleva aihe puolestaan sijoittuu alttoviululle tyypillisempään matalaan rekisteriin. Näiden kahden aiheen välillä liikutaan sekä hitaina siirtyminä että nopeina leikkauksina. Taistelu johtaa teoksen aikana kahteen suureen purkaukseen. Lisäksi päädytään tilanteisiin, joissa useita musiikin kerroksia on kuultavissa samanaikaisesti. Teoksen keskivaiheilla saavutetaan eräänlainen välirauha, jossa draaman osapuolia kuvaavat yksittäiset matalat ja korkeat äänet tuikahtelevat keskialalla väreilevän kuvion molemmilla puolilla. Teoksen lopussa eri soittotavoilla tuotetut korkea ja matala aihe alkavat vähitellen soida päällekkäin. Lopulta ne kohtaavat toisensa ja ikään kuin astelevat pois paikalta käsi kädessä ja sovun löytäneenä.

© Juho Miettinen


Instrumentation

vla


Category

Works for Solo Instrument


Premiere

Torsten Tiebout, Tampere, April 4, 2006.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF19127


+ Add information