Vem styrde hit din väg?

by Erkki Melartin

Ken tiesi tänne toi?

Empty sheet

Erkki Melartin

Vem styrde hit din väg?

Music Finland
Instrumentation

voc, pno


Language

Sv


Opus no.

op. 97/5


Lyricist

Runeberg J.L. (san.)S-n J. (käänt.)


Commisioned by / dedications {}

+ Add information