Velinikka

by Sampo Haapamäki

Concerto for Quarter-Tone Accordion

Empty sheet

Sampo Haapamäki

Velinikka

Music Finland
Instrumentation

1121 1110 01 1, str, quarter-tone acc solo [asax]


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere

Veli Kujala, quarter tone accordion, Insomnio, cond. Ulrich Pöhl, Gaudeamus Music Week, Amsterdam, September 1, 2008


Commisioned by / dedications

Commissioned by Gaudeamus Music Week, dedicated to Veli Kujala.


Program note

Velinikka is a quarter-tone accordion concerto for quarter-tone accordion and chamber orchestra. The composition is commissioned by Gaudeamus Music Week and dedicated to Veli Kujala. It was very inspiring to compose the concerto for Veli Kujala and Insomnio conducted by Ulrich Pöhl. The cadenza of the concerto is improvised or/and composed by the soloist.

Cooperation with Veli Kujala and the undersigned have led to an elaboration of a new instrument, the quarter-tone accordion. The most significant difference between the quarter-tone accordion and a standard chromatic button accordion with free-bass system is that the reed blocks inside the accordion are replaced with quarter-tone reed blocks. The quarter-tone reed blocks are able to produce complete quarter-tone scale of range of nearly five octaves.

The quarter-tone accordion was invented by Veli Kujala in 2004. The quarter-tone reed blocks were designed by Veli Kujala and built by Pigini, an accordion factory in Italy, in 2006. The tuning system used is quarter-tone equal temperament, in which the scale divides an octave into 24 equal-ratio steps. The quarter-tone accordion is tuned with a accuracy of one thousandth of a hertz (A = 442 Hz) by Tapio Peltola.

Today many composers are interested in using micro-intervals. This increases demand for instruments able to produce them. The quarter-tone accordion is one of the answers for this demand.

© Sampo Haapamäki

Velinikka on neljäsosasävelaskelharmonikkakonsertto neljäsosasävelaskelharmonikalle ja kamariorkesterille. Sävellyksen on tilannut Gaudeamus-musiikkiviikko ja se on omistettu Veli Kujalalle. Oli erittäin inspiroivaa säveltää konsertto Veli Kujalalle ja Insomniolle kapellimestarinaan Ulrich Pöhl. Konserton kadenssi on solistin improvisaatio, säveltämä tai näiden yhdistelmä.

Veli Kujalan ja allekirjoittaneen yhteistyö on johtanut uuden instrumentin, neljäsosasävelaskelharmonikan kehittämiseen. Neljäsosasävelaskelharmonikan merkittävin ero standardiin

konserttiharmonikkaan verrattuna on, että sen kielipenkit on vaihdettu neljäsosasävelaskelkielipenkkeihin. Neljäsosa-sävelaskelkielipenkeillä voi tuottaa miltei viisioktaavisen täysneljäsosasävelaskelasteikon.

Neljäsosasävelaskelharmonikan on keksinyt Veli Kujala vuonna 2004. Neljäsosasävelaskelkielipenkit on suunnitellut Veli Kujala ja rakentanut Pigini, harmonikkatehdas Italiassa, vuonna 2006. Instrumentissa käytetään tasavireistä neljäsosasävelaskel-viritysjärjestelmää, jossa oktaavi on jaettu 24 yhtä suureen osaan. Instrumentin on virittänyt tuhannesosahertsin

tarkkuudella (A = 442 Hz) Tapio Peltola.

Nykyään monet säveltäjät ovat kiinnostuneita käyttämään mikrointervalleja. Tämä on synnyttänyt tarpeen kehittää lisää instrumentteja, joilla niitä voidaan tuottaa. Neljäsosasävelaskelharmonikka on yksi vastaus tähän tarpeeseen.

© Sampo HaapamäkiMore Archive number

MF20584


+ Add information

Score


124 pages
A3-portrait

39.60 € 36.00 € excl. vat

Solo part


34 pages
A4-portrait

13.20 € 12.00 € excl. vat