Ur Tystnaden

by Ulf Långbacka

Empty sheet

Ulf Långbacka

Ur Tystnaden

Finlands svenska sång-och musikförbund

Description

f.p. 16.5 2009 Akademiska Damkören Lyran, Cond. Kari Turunen
Comissioned by and dedicated to Akademiska Damkören Lyran
2. Prize in Composition comnpetition of Finlands svenska sång och Musikförbund 2010


Instrumentation

Female choir


Category

Vocal and Choral Works


Movements

1.I begynnelsen 2. Mullen vilar 3. Så börjar en rörelse 4. Jag är en dans


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.