Undret vid Kapellhamnen

by Sune Carlsson

Legendspel i två tablåer med prolog och epilog

Empty sheet

Sune Carlsson

Undret vid Kapellhamnen

Music Finland
Instrumentation

ch


Language

Sv


Lyricist

Reuter Jonatan (legendspel) (san.)


Commisioned by / dedications {}
Archive number

MF4942


+ Add information