Tre sånger för blandad kör till texter av Bo Carpelan

by Ulf Långbacka

Empty sheet

Ulf Långbacka

Tre sånger för blandad kör till texter av Bo Carpelan

Finlands svenska sång-och musikförbund

Description

Text: Bo Carpelan
F.p 21.3 2006 Turku Camerata Aboensis
Commissioned by Camerata Aboensis
2. Prize in Composition competition of Finlans svenska sång-och musikförbund


Instrumentation

Chx or Vocal ensemble


Category

Vocal and Choral Works


Movements

1.Föraning 2. Ropet 3 Farväl


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.