Tonsättningar

by Erik Fordell

till dikter från Tangdynastins tid 618 - 907 e Kr.

Empty sheet

Erik Fordell

Tonsättningar

Music Finland

Description

Avsked till sjöpaviljongen vid avflyttningen (I), Kvinna i vårtankar (II), Höst i budoar (III), Poem över ett brev datum för hemkomsten (IV)


Instrumentation

voc, pno


Commisioned by / dedications {}
Archive number

MF4258


+ Add information

Vocal score


15 pages
Special size

9.92 € 8.00 € excl. vat