Symphony No. 2

by Eero Hämeenniemi

Sinfonia nro 2

Empty sheet

Eero Hämeenniemi

Symphony No. 2

Fennica Gehrman

Description

My 2nd Symphony is a fairly extensive work in three movements, approximately half an hour in length. The composition takes on the shape of an arch, or a vaulted roof. The work is as it were pivoted on the two outer movements, with the broad second movement curving up and over between these and taking up roughly half of the entire length of the piece.

One of the essentials behind the work was my desire to find a musical dress for a certain kind of emotional tension. In each of the three movements there is an encounter between on the one hand energetic, exuberant, fast music, and on the other music which is slow, melancholic, and full of anguish. In its own way, each movement cuts across the interface between joy and sorrow, hope and despair, just as life does.

In spite of the name and number, this piece is in fact already the third symphony I have written. As I see it, each one has been linked with some important phase in my development as a composer. The choice of name is not meant to be polemical, rather to stress the great importance this composition has for me.

Every one of my symphonies is connected in some fashion with Jukka-Pekka Saraste:

The studio recording of my diploma-work from the Sibelius Academy — the ‘String Symphony’ — was his first assignment as conductor of the Radio Symphony Orchestra.

‘Symphony (82–83)’ has travelled with him on his trips abroad.

Then during the composition work on this piece Jukka provided me with some valuable tips on the polishing up of details of bowing and percussion techniques.

It is only right and proper that I should dedicate my 2nd Symphony to him with warmth and gratitude.

© Eero Hämeenniemi, 1988

(Helsinki Festival)

(programme note for the premiere of the work, August 31, 1988)

Toinen sinfoniani on laajahko, noin puoli tuntia kestävä, kolmiosainen sävellys. Teos on holvikaaren muotoinen. Sen painopiste lepää kahdella ääriosalla. Laaja toinen osa kaartuu niiden yllä ja muodostaa noin puolet kappaleen kokonaiskestosta.

Teoksen keskeisenä lähtökohtana oli halu löytää sävelasu tietylle emotionaaliselle jännitteelle. Sinfonian jokaisessa osassa energinen, elämäniloinen, nopea, ja toisaalta hidas, melankolinen ja tuskainen musiikki kohtaavat. Kukin osa leikkaa omalla tavallaan ilon ja surun – toivon ja epätoivon rajapintaa, kuin elämä.

Nimestään huolimatta käsillä oleva kappale on jo kolmas säveltämäni sinfonia. Kukin niistä on mielessäni liittynyt johonkin tärkeään vaiheeseen kehityksessäni säveltäjänä. Nimivalinta ei ole poleeminen, vaan sen tarkoituksena on vain tähdentää tämän sävellyksen suurta merkitystä minulle.

Jokainen sinfoniani liittyy tavalla tai toisella Jukka-Pekka Sarasteeseen: Sibelius-Akatemian diplomityöni ’Jousisinfonian’ nauhoitus oli hänen ensimmäinen työnsä RSO:n kapellimestarina.

’Sinfonia (82–83)’ on kulkenut hänen mukanaan ulkomaille.

Nyt kuultavan sinfonian sävellystyön aikana sain Jukkikselta arvokkaita neuvoja jousituksiin ja lyöntitekniikkaan liittyvien yksityiskohtien hiomisessa.

On oikeus ja kohtuus, että omistan toisen sinfonian hänelle lämpimällä kiitollisuudella.

© Eero Hämeenniemi, 1988

(Helsingin Juhlaviikot)

(ohjelmakommentti teoksen kantaesitykseen 31.8.1988)

Andra symfonin är en rätt omfattande tresatsig komposition med en speltid på ca en halv timme. Den har formen av en valvbåge, vars tyngdpunkt vilar på de två yttersatserna. Över dem välver sig den andra satsen, som upptar ungefär halva speltiden.

Den centrala utgångspunkten för verket var min önskan att finna en klingande motsvarighet till en viss emotionell spänning. I varje sats konfronteras å ena sidan en energisk, livsglad och snabb musik med å andra sidan en långsam, melankolisk och ångestfylld musik. Precis som livet skär varje sats på sitt sätt gränsytan mellan glädje och sorg, mellan hopp och förtvivlan.

Andra symfonin är trots namnet den tredje av mina symfonier. Var och en av dem är i mitt sinne förknippad med något viktigt skede i min utveckling som tonsättare. Namnvalet är inte polemiskt. Avsikten är bara att betona hur oerhört viktig denna komposition är för mig.

Jukka-Pekka Saraste har haft sitt finger med i spelet i alla tre symfonier:

Hans första uppgift som kapellmästare för RSO var att banda mitt diplomarbete vid Sibelius-Akademin: ’Stråksymfonin’.

’Sinfonia (82–83)’ har åkt utomlands med honom.

Under arbetet på den föreliggande symfonin fick jag värdefulla råd av Jukkis beträffande vissa detaljer i stråksättningen och slagtekniken.

Därför är det inte mer än rätt att jag tillägnar honom andra symfonin med ett varmt tack.

© Eero Hämeenniemi, 1988

(Helsinki Festspel)

(programkommentar till verkets uruppförande den 31 August 1988)


Instrumentation

3232 4221 13 1, pno, str [fl+pic, cl+bcl]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Jukka-Pekka Saraste, Helsinki, August 31, 1988.


Movements

1.Allegretto energico 2.Allegretto 3. Allegro furioso.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Helsinki Festival.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.