Talescapes

by Perttu Haapanen

for male choir

Empty sheet

Perttu Haapanen

Talescapes

Music Finland

Description

Talescapes on Matti Hyökin ja Ylioppilaskunnan Laulajien tilaus ja on omistettu Ylioppilaskunnan Laulajille. Mahdollisuus kirjoittaa näin taitavalle ja laajaäänialaiselle mieskuorolle on erittäin harvinaislaatuinen ja säveltäjälle hyvin innostava.

Minua ovat kiinnostaneet jo pidempään tekstipelit, kuten anagrammit, kielitransformaatiot ja ns. ”kabbalointi”. Ne hetket taideteoksissa, jolloin näennäinen satunnaisuus tai arkipäiväisyys luo tihenevän merkitysten verkon ja äkillisesti paljastaa yllättäviä yhteyksiä, ovat minulle tärkeitä kokemuksia.

Talescapes perustuu Lewis Carrollin Liisa Ihmemaassa kertomuksen fragmenteille. Fragmentit on valittu tarinassa esiintyvien tiettyjen partikkelien yhteyksistä. Varsinkin puhutussa tai lauletussa kielessä, äänenpainoista ja kontekstista riippuen, partikkelit voivat kantaa piilomerkityksiä. Lewis Carrollin teksti sinällään on jo symboleilla ladattua paitsi henkilökohtaisessa, myös tapakulttuurisessa mielessä. Tätä kaikille tuttua tekstiä Talescapes käsittelee materiaalina ja on paitsi tulkintojen tulkinta myös uusi tekstikokonaisuus. En kutsuisi sitä niinkään tarinaksi vaan mieluummin näytelmäksi.

Teos on tekstinsä suhteen aivan konkreettiseti koko ajan eräänlaisessa tulemisen tilassa ja itseensä kiertyvässä kehässä. Tämä vastaa minulle samaa psykologista huimauksen tunnetta, minkä voi kokea kun leikin ja rituaalin, todellisuuden ja fantasian rajat katoavat. Ilmaisullisesti teoksen kummeina ovat olleet syvätasolla mahdollisesti esimerkiksi Samuel Beckett ja David Lynch.

Pintatasolla tekstin eteneminen on kuitenkin ikään kuin laajennettu versio Monty Pythonin Lentävän Sirkuksen Mooses-kohtauksesta. Kyseisessä kohtauksessa leikataan täysin epäjatkuvasti sekunnin ajaksi Mooses hahmoon, joka ehtii todeta : ” it's...”.

© Perttu Haapanen (2008)


Instrumentation

chm (TTTTBBBB)


Category

Vocal and Choral Works


Language

En


Lyricist

Lewis Carroll and Perttu Haapanen, based on Lewis Carroll's 'Alice in Wonderland


Commisioned by / dedications

Dedicated to Ylioppilaskunnan Laulajat


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF20515


+ Add information

Score


17 pages
A4-portrait

8.80 € 8.00 € excl. vat