syksyn huoneet

by Hannu Pohjannoro

the rooms of autumn, string quartet, rooms of autumn

Empty sheet

Hannu Pohjannoro

syksyn huoneet

Fennica Gehrman

Description

I began writing my quartet in August 1996, and something of the autumn light and wind seems possibly to have stuck to the music. At some stage while I was composing it the music suggested an image of rooms through which one passes but to which one never returns. The quartet is in one movement. Its nucleus consists of five short, succinct episodes, all in different tempos, each of which appears only once. These are surrounded by preludes and interludes - approaches and shifts - and finally a drawing away, a coda. The work is a dialogue of movement and purpose, counterpoint. © Hannu Pohjannoro, October 1998 (translated by © Susan Sinisalo) Aloin säveltää kvartettoani elokuussa 1996, ja musiikkiin lienee tarttunut jotain syksyn valosta ja tuulista. Jossakin työskentelyn vaiheessa musiikkiin liittyi mielikuva huoneista, joiden läpi kuljetaan, mutta joihin ei enää palata. Kvartetto on yksiosainen, ja sen ytimenä on viisi keskenään eritempoista, tiivistä ja lyhyttä jaksoa, joista kukin esiintyy vain kerran. Niitä ympäröivät alku- ja välisoitot – lähestymiset ja siirtymät – sekä päätteeksi etääntyminen, coda. Teos on liikkeen ja päämäärän dialogi, kontrapunkti. © Hannu Pohjannoro, 10/1998


Instrumentation

2vln, vla, vlc


Category

Chamber Works


Premiere

Cable! Quartet (Hannu Vasara, violin I, Mervi Kinnarinen, violin II, Torsten Tiebout, viola, Jukka Rautasalo, cello), Musica Nova Helsinki, March 14, 1998.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Finnish Broadcasting Company.


PDF for promotional use

 Download


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.