String Quartet

by Eero Hämeenniemi

Empty sheet

Eero Hämeenniemi

String Quartet

Fennica Gehrman

Description

Uuden jousikvartettoni nimestä puuttuu täysin ajallemme tyypillinen sanamagia: se ei sorahda kulturellisti galliaksi, ei laula italialaista bel cantoa, ei puhalla ilmoille kreikkalais-latinalaisten sanajohteiden tekoälyllistä sumuverhoa. Jousikvartettoni nimi on ’Jousikvartetto’. Näin se jatkaa itsensänimisten kappaleitteni sarjaa kahden ’sinfonian’, ’pianosonaatin’ ja ’klarinettisonaatin’ jälkeen. Kansainvälisessä käytössä kappaleen nimi kirjoitetaan kulloisenkin esityspaikan omalla kielellä. Painetussa nuotissa se esiintyy vientiteknisistä syistä englanniksi.

Olisi varmaan turhaa kertoa näin pitkään kappaleen nimestä, ellei nimivalinta heijastaisi muutamia tärkeitä seikkoja asenteestani tähän sävellykseeni, ja musiikkiin yleensä. Jousikvartetto on korostetusti vain ja nimenomaan musiikkia. Siksi sen nimikään ei viittaa teoksen ulkopuolelle, vaan kappaleeseen itseensä. Jousikvartetto myös liittyy kiinteästi kamarimusiikilliseen lajiperinteeseensä. Se on jousikvartetto siinä merkityksessä ja sillä tavalla, kuin jousikvartettojen tapana on. Postmodernistinen metasäveltäminen, jossa kappaleet eivät niinkään ole musiikkia kuin kommentteja musiikkiin, on minulle täysin vieras. Haluan itse tehdä musiikin ja jättää kommentoimisen muille.

Tässä kuvaamani asenteen vuoksi minua on viime aikoina tullut tavaksi luonnehtia traditionalistiksi. Huolimatta siitä, että musiikkielämän valtapoliittisissa kuvioissa tradition korostaminen ei ole huudossa, kannan ylpeänä tuota nimikettä. Minulle traditio on mielekkään inhimillisen kanssakäymisen mahdollisuuksia luova, tavattoman rikas ajatuskokonaisuus, ei suinkaan kankeiden sääntöjen pakkopaita. Kaikki ihmisten välinen ymmärtämys ja yhteys perustuu traditiolle. Kaikki, joille tulee sanomalehti, voivat otsikoita vilkaistuaan miettiä, onko liiallinen keskinäinen ymmärtämys mahdollisesti vakavakin ongelma aikamme maailmassa. Myös ja nimenomaan uusien ja ennen kuulumattomien ajatusten esittäjä tarvitsee ymmärretyksi tullakseen ilmaisutradition tukea.

Jousikvartetossa on neljä osaa, jotka hahmottuvat kestojensa puolesta kahdeksi pariksi. Ensin tulee suhteellisen lyhyiden osien muodostama hidas-nopea-pari, sitten mittavampi kaksikko niin ikään järjestyksessä hidas-nopea. Kukin osa muodostaa itsenäisen musiikillisen kokonaisuuden, mutta harmoniset ja melodiset seikat sitovat kaikki osat yhteen. Jokaisessa osassa on myös sisäinen jännitteensä. Niinpä nopeat ja energiset osatkin sisältävät hidasta, vastakohtia luovaa musiikkia. Vastaavasti hitaiden osien näennäisesti seesteistenkin jaksojen alla sykkii alati eteenpäin vievä rytminen energia. Tällainen psykologinen moniselitteisyys tarjoaa toivoakseni sekä esittäjälle että kuulijalle mielenkiintoisen musiikillisen haasteen. Toisaalta osittain juuri tästä syystä teos kuulostaa keskinkertaisena esityksenä varsin hämmentävältä.

Päin vastoin kuin monet kollegani, en pyri luomaan musiikkiini rikkautta ja moniulotteisuutta alati monimutkaistuvilla pintarakenteilla. Sen sijaan asetan rinnakkain ja suhteeseen keskenään suhteellisen yksinkertaisia ja toivoakseni selkeitä ajatuksia niin, että niiden vuorovaikutuksen seurauksena syntyisi mielenkiintoinen ja rikas kokonaistilanne.

Niin minä kuulen, ja koska kuulen niin, myös sävellän samoin.

Jousikvartetto on Kuhmon kamarimusiikkijuhlien ja TV1:n yhteistilaus. Sen kantaesitti Finlandia-kvartetti Kuhmossa viime kesänä.

© Eero Hämeenniemi, 1990

(Pieni Musiikkilehti, Fazer Musiikki Oy, 2/1990)


Instrumentation

2vln, vla, vlc


Category

Chamber Works


Premiere

Finlandia Quartet, Kuhmo Chamber Music Festival, July 20, 1989.


Movements

1.Andante appassionato 2.Allegro molto 3.Lento misterioso 4.Presto


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Kuhmo Chamber Music Festival and Finnish TV 1.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.