Strata

by Lauri Kilpiö

Empty sheet

Lauri Kilpiö

Strata

Music Finland

Description

The title Strata refers to the different materials, which are used in the piece. These materials include two expressive melodies, quick passages of grace notes, staccato dyads and a sound field with a cluster harmony. Three of the elements, an expressive melody, the grace notes and staccato dyads appear together on the very first page of the work. Later in the piece the materials are both juxtaposed and superimposed. The sound fields, which are derived from the grace notes, are an exception. They appear always alone, without any other material. Consequently the sound fields form a longer, more static middle section of the work, after which the music moves again to the materials of the beginning. In addition to these structural principles the piece is often characterised by a playful atmosphere.

The piece was commissioned by Paavali Jumppanen, and it is naturally dedicated to him.

© Lauri Kilpiö, 2002

Kun säveltää ensimmäistä isompaa soolokappaletta omalle instrumentilleen, tulee työskentelyprosessista väistämättä erityisen henkilökohtainen. Strata ei silti uskoakseni kerro minusta paljonkaan pianistina. Pikemminkin teos on dokumentti tämänhetkisistä musiikillisista ideoistani, joiden toteuttamiseen piano sekä Paavali Jumppasen loistelias muusikkous tuntuivat tarjoavan oivan mahdollisuuden.

Otsikko Strata (kerroksia, tasoja) viittaa teoksessa käytettäviin erilaisiin materiaaleihin. Perusmateriaaleja ovat kaksi ekspressiivistä melodiaa, nopeat etuheleet, staccatona soitettavat septimipariäänet sekä nopeutta ja tekstuurin 'rakeisuutta' muuntelevat sointikentät. Melodia, heleet ja pariäänet esiintyvät yhtäaikaa jo teoksen ensimmäisellä sivulla, ja myöhemmin teoksen edetessä materiaaleja asetellaan sekä peräkkäin että päällekkäin. Heleistä kehittyneet sointikentät esiintyvät kappaleessa kuitenkin yksin, ilman muun materiaalin seuraa. Kentistä muodostuukin teoksen keskivaiheelle laajahko välijakso, jossa etenemisvauhti on muuta teosta hitaampi. Kenttäjakson jälkeen musiikki liukuu takaisin alun ideoihin, joista rakennetaan myös teoksen vauhdikas loppuhuipennus.

Stratan tilasi Paavali Jumppanen, jolle teos on luonnollisesti myös omistettu.

© Lauri Kilpiö, 2002


Instrumentation

pno


Category

Works for Solo Instrument


Premiere

Paavali Jumppanen, Schloss-Elmau, Germany, March 14, 2002; Fp in Finland: Paavali Jumppanen, Helsinki, March 19, 2002.


Commisioned by / dedications

Commissioned by Paavali Jumppanen; Dedicated to Paavali Jumppanen.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF17684


+ Add information

Score


29 pages
A4-portrait

11.00 € 10.00 € excl. vat