Stabat Mater

by Jaakko Mäntyjärvi

Empty sheet

Jaakko Mäntyjärvi

Stabat Mater

Sulasol

Description

Rita Varonen, conductor of the Cantinovum chamber choir of Jyväskylä, Finland (who had commissioned my El Hambo in 1997), wanted to commission some more music from me. The idea of writing a Stabat Mater was a natural one since the choir had an ongoing project of performing Stabat Mater settings by different composers each Easter.

Because the first two lines of each stanza in the Stabat Mater text are in trochaic tetrameter, and because the text is rather repetitive, I came to associate it with the Finnish national epic, the Kalevala. Thus, the section that opens and concludes the work is based on traditional runo tunes, albeit slightly distanced and fitted into a 3/4 metre instead of the traditional 5/4. This curious combination represents a thought experiment similar to that involved in the synthesis of the Kalevala and Medieval music in my piece Runo alotteleikse (The poem beginneth): could folk versions of the Latin liturgy have emerged on the basis of runo singing? The answer is, of course, ‘no’, but the idea is intriguing.

There are three other, musically rather independent sections in the piece: a 6/8 section for women’s choir with solo violin obligato; a slightly Impressionist section in 4/4, with tetrachord harmonies; and a 5/4 section for male voice choir a cappella, based on a symmetrical scale (1 - 1/2 - 1 -1/2). The latter of these merges into the recapitulation of the opening section, which in turn expands into the coda. The work concludes with a suggestion of Gregorian chant in the final Amen.

The string ensemble is slightly more extensive than normal: in addition to the normal two violin parts and double bass part, there are two viola parts and two cello parts. This reflects and for much of the time doubles the six-part texture of the choir; in terms of instrumentation, this work is thus clearly related to Kouta (1996).

© Jaakko Mäntyjärvi, 1999

Jyväskyläläisen Cantinovum-kamarikuoron johtaja Rita Varonen, joka oli tilannut minulta El Hambon (1997), halusi tilata minulla jotain lisää. Luonteva ajatus oli kirjoittaa kuorolle nimenomaan Stabat Mater, koska kuorolla oli meneillään monivuotinen projekti esittää eri säveltäjien Stabat Mater -teoksia pääsiäiskonserteissaan.

Koska Stabat Mater -tekstin runomitassa säkeistön kaksi ensimmäistä riviä ovat nelipolvista trokeeta, ja koska teksti on varsin toisteinen, se assosioitui mielessäni Kalevala-mittaan. Niinpä teoksen avaava ja päättävä taite perustuukin kalevalaiseen melodiikkaan, joskin hieman etäännytettynä ja sijoitettuna kolmijakoiseen tahtilajiin viisijakoisen sijaan. Tämä merkillinen yhdistelmä on samantapainen ajatusleikki kuin Kalevalan tekstin ja keskiaikaisen musiikin synteesini Runo alotteleikse: olisiko latinankielisen liturgisen tekstin toisintoja voinut syntyä kalevalaisen runolaulun pohjalta? Vastaus on tietenkin ‘ei’, mutta ajatus on mielenkiintoinen.

Teoksessa on kolme muuta taitetta, jotka ovat musiikillisesti melko itsenäisiä: 6/8-taite naiskuorolle sooloviuluobligaton kera; lievästi impressionistinen tasajakoinen taite, jonka materiaali perustuu nelisointuharmonioille; ja symmetriselle asteikolle (1 - 1/2 - 1 - 1/2) perustuva viisijakoinen taite mieskuorolle a cappella. Viimeksi mainittu limittyy avaustaitteen kertaukseen, joka laajentuu codaksi. Teoksen päättää häivähdys gregorianiikkaa viimeisessä Amen-repliikissä.

Jousiorkesterin kokoonpano on hieman totuttua laajempi: mukana on kahden viulustemman ja kontrabassostemman lisäksi kaksi alttoviulustemmaa ja kaksi sellostemmaa. Tämä heijastaa ja suuren osan aikaa tukeekin kuusiäänistä kuorosatsia; soitinnuksen puolesta teos on näin ollen sukua Koudalle (1996).

© Jaakko Mäntyjärvi, 1999


Instrumentation

str, chx


Category

Vocal and Choral Works


Language

La


Premiere

Cantinovum Chamber Choir, Capriccioso Chamber Orchestra, cond. Rita Varonen, Jyväskylä, April 1999.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Cantinovum chamber choir.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.