Spring Contours

by Asta Hyvärinen

For 11 players

Empty sheet

Asta Hyvärinen

Spring Contours

Music Finland

Description

It has not been very fashionable in a long time to use terms like melody or tonality - except with negative connotations - in introductions of new music. These terms have obviously seemed old-fashioned or suspect among ”modern” composers. But avoiding these or any other ”old terms” does not make one an avant-garde composer. Only through the substance of the composition itself can something truly new be achieved.

In my work, Spring Contours, the central concepts are melody and tonality. Melodies appear in this work as archetypes of 12 different kinds of shapes. Instead of traditional melodic shapes (motives or themes), different curves and contours form the basis of the melodies’ construction. Tonalities, which signify the relationship between sounds, not only pitches, are based on chromatics (of the equal-tempered system), microtones (1/4 tones) and noises (different kinds of unpitched sounds). Equal-tempered material is divided between four instrument groups. Each group has its own material. Woodwinds and strings have microtonal material. The noises comprise the largest amount of material, because it is possible to generate these on all instruments. The symmetrical form of Spring Contours is as follows: Introduction-A-A1-B-interlude-C-C1-D-coda.

This work was composed at the commission of the ERGO-ensemble.

© A. Hyvärinen, 2002

Nykymusiikkiteosten esittelyteksteissä ei ole pitkiin aikoihin ollut muodikasta puhua melodioista tai tonaalisuudesta - paitsi kielteisessä sävyssä. Kyseiset termit on koettu ilmeisesti vanhanaikaisina tai epäilyttävinä itseään modernisteina pitävien säveltäjien keskuudessa. Mutta ei näiden eikä minkään muidenkaan ’vanhojen’ termien välttely tee kenestäkään avantgardistia. Sen tekee vain ja ainoastaan itse soiva lopputulos, uutta etsivä teos.

Teoksessani Spring Contours keskeisiä käsitteitä ovat juuri melodia ja tonaalisuus. Melodiat ilmenevät teoksessa tietynlaisina arkkityyppeinä joita tässä sävellyksessä on 12 erilaista. Keskeisellä sijalla teoksessani on perinteisten melodisten hahmojen (motiivien tai teemojen) sijasta melodioiden suunnat, erilaiset kaarrokset ja ääriviivat (contours).

Tonaalisuus, jolla tarkoitan äänten välistä suhdeverkostoa (ei siis pelkästään sävelten välistä), rakentuu kolmesta erilaisesta materiaalitasosta; kromatiikasta (mikä tahansa tasavireinen järjestelmä), mikrointervalleista (¼-osasävelet) sekä hälyistä (erilaiset säveltasottomat äänet).

Tasavireinen sävelmateriaali on jaettu neljälle soitinryhmälle siten, että joka ryhmällä on oma materiaalinsa. Mikrointervallit sisältävä materiaali on käytössä puupuhaltimilla ja jousisoittimilla.

Laajimman materiaalitason muodostavat hälyt, koska niiden tuottaminen on mahdollista kaikilla käytössä olevilla soittimilla. Teoksen symmetrinen muoto rakentuu seuraavanlaisesti: Intro-A-A1-B-Interlude-C-C1-D-Coda. Teos on kirjoitettu Ergo-ensemblen tilauksesta.

© A. Hyvärinen, 2002


Instrumentation

2fl, cl, 3perc, kantele, hp, pno, vln, vlc


Category

Chamber Works


Premiere

Ergo Ensemble, cond. David Searle, Turku, May 8, 2002.


Commisioned by / dedications

Commissioned by The ERGO Ensemble.


Archive number

MF17159


+ Add information

Score


57 pages
A3-portrait

26.40 € 24.00 € excl. vat