Sphinx Flowers

by Perttu Haapanen

Empty sheet

Perttu Haapanen

Sphinx Flowers

Music Finland

Description

I can, in a way, define my own music in relation to the things I like right now in the music of others. Such elements are dynamism (stimulating rather than static), mobility (which is not the same as speed), nuance and richness of accent (which does not as such mean complexity), and poetry (which is why I prefer Chopin to Liszt). While I was composing this work, my mind was, for certain reasons, occupied by thoughts such as the following:

What do I want to hear now? What, in the ethical sense, should people be composing right now? How do I stand in relation to tradition? To what are we accustomed/have we accustomed ourselves? To what extent is the abstraction of musical factors independent of style fruitful? Is the job of contemporary music merely to reflect styles, traditions or music policy in some way or another? Instrumental quality? The heavy rock of the 80s?

© Perttu Haapanen (2004)

(translated by © Susan Sinisalo)

Omaa musiikkiani voin eräällä tapaa määritellä suhteessa siihen, mistä itse pidän tällä hetkellä muiden musiikissa. Näitä elementtejä ovat esimerkiksi dynaamisuus (stimuloivuus staattisuuden sijaan), herkkäliikkeisyys (joka ei ole sama kuin nopeus), äänenpainojen vivahteikkuus ja rikkaus (mikä ei suoraan tarkoita kompleksisuutta), runollisuus (mistä syystä pidän Chopinistä Lisztiä enemmän). Tämän teoksen sävellysaikana mielessäni pyöri erinäisistä syistä seuraavan kaltaisia asioita:Mitä haluan kuulla nyt? Mitä eettisesti ottaen nykyään pitäisi säveltää? Mikä on suhteeni traditioon? Mihin olemme tottuneet/totuttautuneet? Miten pitkälle tyylistä riippumaton musiikillisten tekijöiden abstrahointi on hedelmällistä? Onko nykymusiikin oikeutus ainoastaan reflektoida tyylejä, traditioita tai musiikkipolitiikkaa tavalla jos toisella? Soittimellisuus? 80-luvun hevirock?

© Perttu Haapanen (2004)


Instrumentation

1111 2110 01 0, pno, str (11111) [fl+pic, ob+ehn, cl+bcl, bsn+cbsn, btrb]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Zagros Ensemble, cond. Susanna Mälkki, Helsinki, March 29, 2003


Movements

1. Moon Flower (Ipomea alba), 2. Poppy (Papaver somniferum)


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Zagros Ensemble


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF17631


+ Add information