Sonatina per pianoforte

by Jyrki Linjama

Empty sheet

Jyrki Linjama

Sonatina per pianoforte

Edition Wilhelm Hansen

Description

The Sonatina for piano was written in 1995 for Jyrki Lähteenmäki. During the past several years I have worked as a lecturer in music history at the University of Turku, and this work has deepened my interest in older forms and techniques of composition, far more than did my study at the Sibelius Academy during the 80's, when I was studying composition with Einojuhani Rautavaara and counterpoint with Paavo Heininen. This piece is my first application of sonata form (in itself a most complex concept), but it is not a sonata form based on tonality or themes: rather the textures, harmonic color, rhythmic taleas and cantus firmus -techiques are more important (the cantus firmus in the exposition and recapitulation is a medieval melody. The subject BACH serves as the cantus firmus in the development and in the coda). But I am not entirely sure whether this piece has the most appropriate name: it is first of all lyrical, poem-like, dream-like.

© Jyrki Linjama, 1998

Kirjoitin Sonatiinin pianolle vuonna 1995 Jyrki Lähteenmäelle. Olen viime vuosina työskennellyt musiikin historian lehtorina Turun yliopistossa, ja tämä työ on syventänyt kiinnostustani vanhoja muotoja ja sävellystekniikoita kohtaan paljon enemmän kuin opiskeluni Sibelius-Akatemiassa 80-luvulla. Teos on ensimmäinen sovellutukseni sonaattimuodosta (joka itsessään on mitä monisyisin käsite), mutta ei tonaalisuuteen tai teemoihin pohjautuvasta sellaisesta: tärkeämpiä ovat tekstuurit, harmoninen väri, rytmiset kaavat ja cantus firmus -tekniikat (eksposition cantus firmuksena on eräs keskiaikainen melodia. BACH-aihe toimii kehittelyn ja codan cantus firmuksena). En ole kuitenkaan varma, onko kappaleen nimi osuvin mahdollinen: se on ennen muuta lyyrinen, runollinen, unenomainen.

© Jyrki Linjama, 1998


Instrumentation

pno


Category

Works for Solo Instrument


Premiere

Jyrki Lähteenmäki, Helsinki, 2 May 1995.


Commisioned by / dedications

Commissioned by Jyrki Lähteenmäki.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.