Sonata for violin and piano Op. 25

by Paavo Heininen

(Second movement=Arietta, Op. 25b, 7')

Empty sheet

Paavo Heininen

Sonata for violin and piano Op. 25

Fennica Gehrman

Description

The Violin Sonata op. 25 (1970) is one of the works in which Heininen clearly sought contact with the listener, in which he merely “hints from afar at the world of his inner ear”. Considering it is by Heininen it is exceptionally easy to assimilate, though never has there been any compromise over detail.

The first movement begins in a very peaceful mood coloured by chains of trills, though the expression later becomes more concentrated. The middle movement — Arietta — is Heininen at his most simple, a delicate meditation. After a powerful opening the last movement settles down to Allegro con spirito. One striking feature of this movement, which never relaxes its pace, is the clear rhythm, for the most part neoclassical.

© Kimmo Korhonen, 1988

(Helsinki Festival)

Viulusonaatti op. 25 (1970) kuuluu niihin teoksiin, joissa Heininen on selvästi etsinyt yhteyttä kuulijoihin, joissa hän vain ”vihjaa sisäisen sävelkuvittelunsa maailmaan”. Teos onkin säveltäjälleen poikkeuksellisen helposti omaksuttavaa musiikkia, jossa yksityiskohtien hioutuneisuudesta ei kuitenkaan ole tingitty.

Ensiosa alkaa trilliketjujen värittämänä varsin rauhallisissa tunnelmissa, josta ilmaisu kuitenkin jatkossa väkevöityy. Ariettaksi nimetty keskiosa on Heinistä yksinkertaisimmillaan; tästä herkästä mietiskelystä nousee esiin osan loppupuolen huipennus. Viimeisen osan tempo vakiintuu voimallisen avauksen jälkeen Allegro con spiritoksi. Tämän liike-energiansa hyvin säilyttävän osan nuottikuvassa kiinnittää huomiota sen enimmäkseen uusklassisen selkeä rytmiikka.

© Kimmo Korhonen, 1988

(Helsingin Juhlaviikot)

Violinsonat op. 25 (1970) hör till de verk i vilka Heininen tydligt försökt nå sin publik och vilka han blott ”antyder sin inre musikaliska fantasivärld”. Sonaten är faktiskt lättillgänglig för att vara av Heininen, men på finslipningen av detaljerna har han ändå inte prutat.

Den mycket lugna stämningen i början av första satsen får färg av drillsekvenser. I fortsättningen får satsen emellertid ett kraftigare uttryck. I den mellersta satsen, som kallats för Arietta, är Heininen som minst komplicerad. Satsens kulmen växer fram ur en känslig meditation. Efter en kraftfull introduktion stabiliserar sig sista satsens tempo till Allegro con spirito. I denna genomgående energiskt rörliga sats fäster man sig främst vid denmestadels nyklassiskt klara rytmiken.

© Kimmo Korhonen, 1988

(Helsingfors Festspel)


Category

Chamber Works


Premiere

Tuomas Haapanen, violin, Tapani Valsta, piano, Helsinki, 18 February 1973.


Movements

I Tranquillo - Allegro moderato, II Arietta, III Introduzione - Allegro con spirito


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Association of Finnish Soloists.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.