Sonata

by Sampo Haapamäki

for clarinet, marimba, piano and accordion

Empty sheet

Sampo Haapamäki

Sonata

Music Finland
Instrumentation

cl, mar, pno, acc


Category

Chamber Works


Premiere

Mikko Kauppinen, clarinet, Aleksi Haapaniemi, marimba, Sampo Haapamäki, piano, Ville Hiltula, accordion, cond. Janne Ikonen, Jyväskylä, March 18, 2000.


Program note

Eräänä pyrkimyksenäni oli kirjoittaa tapahtumarikasta musiikkia lähtökohtanaan erilaiset tekstuurityypit. Perusmateriaalit ilmestyessään kasvavat, muuntuvat ja yhdistyvät uudella tavalla: olio muuttaa muotoaan ikään kuin sukeltaen eri tekstuurien lävitse. Teoksen harmonia sisältää pääpiirteissään kolme 12-sävelsointua, jotka ovat sukulaissuhteessa. Harmonian dramaturgia on selkeä: se tiivistyy loppua kohden. Alussa vältetään pieniä sekunteja, mutta lopussa niitä suositaan.

Sonatassa voidaan sanoa olevan seitsemän taitetta. Ensimmäisen taitteen muoto on maatuskamainen: sama materiaali ilmestyy yhä uudelleen, mutta entistä lyhyempänä. Supistuessaan äärimmilleen sen energia purkautuu toisen taitteen alussa. Vastakohtaisuutta taitteiden mittakaavassa ilmenee myös jatkossa. Kolmannessa taitteessa nopeat ryöpsäykset äärirekisteristä toiseen saavat parikseen neljännen taitteen staattisuuden. Viidennessä matkataan kohti kuudennen huipennusta. Codamainen seitsemäs taite kutistuu ambitukseltaan c1-sävelen repetioon ja päättää lopulta kappaleen kadensoivalla eleellä.

© Sampo Haapamäki, 6/2001


Archive number

MF15725


+ Add information

Score


15 pages
A3-portrait

9.92 € 8.00 € excl. vat

Parts


37 pages
A4-portrait

13.20 € 12.00 € excl. vat