Sinfonietta per archi

by Erkki Salmenhaara

Empty sheet

Erkki Salmenhaara

Sinfonietta per archi

Fennica Gehrman

Description

Sinfonietta jousiorkesterille on sävelletty kesällä 1985. Teoksessa on otettu huomioon nuoriso-orkesterikäyttö teknisessä vaikeusasteessa sekä toisaalta siinä, että alttoviuluääni voidaan korvata viuluäänellä. Kuten aiemmissakin nuorille esittäjistöille kirjoittamissani kappaleissa olen kuitenkin lähtenyt siitä, että itse musiikillisessa sisällössä on pyrittävä vähintäänkin samaan tasoon kuin ammattisoittajille tarkoitetussa musiikissa. Stravinskin ajatusta mukaillen voidaan myös todeta, että juuri työskenteleminen tiettyjen ennalta asetettujen rajoitusten puitteissa on säveltäjälle erityinen haaste.

Virikkeen teoksen toteuttamiseen antoi pari vuotta sitten Juha Kangas, joka on aikaisemminkin hienolla tavalla harjoittanut ja johtanut sävellyksiäni. Mainitsin, että minulla on pari diatonista teemaideaa, joista ehkä voisi kehitellä tämäntyylisen sävellyksen. Samoihin aikoihin Kangas suunnitteli jonkin Paavo Heinisen teoksen ottamista ohjelmistoonsa ja totesi, ettei siitä ainakaan tulisi diatonista. Ehkä tämäkin seikka toimi eräänlaisena alitajuisena ’rajoituksena’, sillä ensiosan pääteeman ja toisen osan keskivaiheilla olevan rinnakkaisliikkei-sen aiheen pohjalta sävellys lähti kuin luonnostaan etenemään diatonisessa kentässä.

Olin etukäteen päättänyt, että jos on tarpeen niin kromatiikkaakin voi esiintyä – en halunnut pitää kiinni mistään keinotekoisesta, puhtaasti älyllisesti asetetusta rajoituksesta. Mutta kromatiikkaa ei tarvittu, vaan sävellysprosessi eteni kuin itsestään diatoniikan puitteissa, eikä sävellyksessä siis esiinny yhtään muunnesäveltä.

Kysymys ei kuitenkaan ole stravinskilaisesta pandiatoniikasta, vaan kappale jatkaa aiempien sävellysteni uustonaalisia tyylipyrkimyksiä. ’Valkoisten kosketinten musiikissa’ ovat C-duuri ja a-molli-alluusiot tietysti keskeisiä, mutta diatoninen kenttä tarjoaa myös muita tonaalisia vivahteita, joita olen käyttänyt hyväksi: e-molli, lyydinen F-duuri, doorinen d-molli, johtosäveletön tai miksolyydinen G-duuri.

Finaalin pääteeman erityisenä virikkeenä on ollut Beethovenin kvartettotyyli, johon sain kosketuksen osallistuessani kesällä 1985 eräiden Beethovenin kvartettojen soittamiseen.

© Erkki Salmenhaara


Instrumentation

str


Category

Chamber Works


Premiere

Ostrobothnian Chamber Orchestra, cond. Juha Kangas, Kokkola (Finland), February 16, 1986.


Commisioned by / dedications

Commissioned by Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.