Symphony No. 1

by Harri Ahmas

Symphony No. 1

Empty sheet

Harri Ahmas

Symphony No. 1

Music Finland

Description

Ensimmäinen sinfoniani jakautuu neljään eri osaan, joista kaksi viimeistä liittyvät kiinteästi toisiinsa. Oikeastaan kolmas osa muuttuu neljänneksi ja ne soitetaan myös ilman taukoa yhteen. Tämä teos edustaa itselleni täysin absoluuttista musiikkia, toisin sanoen sillä ei ole mitään ohjelmallista taustaa. Ainoa tarkoitukseni on ollut koskettaa ihmismieltä siten, että kuulija ei kokisi konsertissa olevansa pelkkä läsnäolija vaan myös objekti.

Ensimmäinen osa alkaa I-viulujen esittelemällä aiheella, joka leviää sitten muihin jousisoittimiin ja puupuhaltimiin. Tästä teemasta ja sen kehittelystä osa vapautuu ainoastaan huipennuksessaan, jolloin mukaan tulee uusi rytminen motiivi. Tätä aihetta olen hieman muunneltuna käyttänyt sinfonian kaikissa osissa. Ensimmäisen osan loppu palaa jälleen hieman varioituna aloituksen aiheeseen.

Toista osaa voisi luonnehtia scherzoksi. Sen alkupuolen musiikki on rytmistä ja virtuoosista. Piccolo ja es-klarinetti esittelevät asian. Tätä seuraa lyyrisempi jakso, joka muuttuu hiljalleen eräänlaiseksi valssiksi,

purkautuen lopulta koko orkesterin soittamiin paksuihin voimakkaisiin sointuihin. Tätä seuraa ensimmäisen jakson kertaus, jonka päättää lyhyt coda.

Kaksi viimeistä osaa nivoutuvat toisiinsa saumattomasti. Kolmas osa alkaa jousien hitaalla ja vakavalla musiikilla. Se muuttuu vähitellen nopeammaksi ja kehittyy samalla neljänneksi osaksi.

Puupuhaltimien eeppiset repliikit viimeisen osan alussa johdattavat erilaiseen sointimaailmaan. Osan keskivaiheilla voimakkaan tuttijakson jakson jälkeen musiikki hiljenee ja murenee ikään kuin etsien ulospääsyä. Asiat etenevät lopulta paatoksellisiin voimakkaisiin purkauksiin. Teos loppuu rauhallisesti jousien seesteisiin sointuihin.

© Harri Ahmas (2003)


Instrumentation

2232 4331 12 1, str [pic, bcl, cbsn]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Lahti Symphony Orchestra, cond. Osmo Vänskä, Lahti, December 6, 2003


Commisioned by / dedications

{}


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF19110


+ Add information

Score


145 pages
A3-portrait

46.20 € 42.00 € excl. vat