Symphony No. 3

by Joonas Kokkonen

Empty sheet

Joonas Kokkonen

Symphony No. 3

Fennica Gehrman

Description

The third symphony marked the beginning of Kokkonen’s free tonal period. It differs most from the works that precede it in its colourful orchestration, which is richest in the timbral webs of the first movement. In the middle are two movements both quick but different in character, the former in the nature of a normal symphonic allegro and the latter an intermezzo. In the closing Adagio Kokkonen tried, in his own words, "to achieve a synthesis of elements of a finale and a slow movement".

© Kimmo Korhonen, November 1998

(translated by © Susan Sinisalo, February 1999)

Kolmas sinfonia merkitsee Kokkosen vapaatonaalisen kauden avausta. Suurin ero säveltäjän aiempiin orkesteriteoksiin on värikäs orkestraatio, joka on rikkaimmillaan ensiosan sointikentissä. Teoksen keskellä on kaksi nopeaa mutta eriluonteista osaa, joista edellinen on normaalin sinfonisen allegron asemassa ja jälkimmäinen toimii intermezzona. Teoksen päättävässä Adagiossa Kokkonen on omien sanojensa mukaan "pyrkinyt yhdistämään synteesiksi finaalin ja hitaan osan aineksia".

© Kimmo Korhonen, 11/1998


Instrumentation

4333 4330 12 1, pno+cel, str [pic+fl, afl, ehn, bcl, cfag.]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere Fp: 40th anniversary concert of the Finnish Radio Symphony Orchestra, Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Paavo Berglund, Helsinki (Finland), 12 Sep 1967
Movements

1. Andante sostenuto2. Allegro3. Allegretto moderato4. Adagio


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.