Symphony No. 3 Op. 35

by Aulis Sallinen

Symphony No. 3

Empty sheet

Aulis Sallinen

Symphony No. 3 Op. 35

Novello

Description

Sinfoninen ajattelu – sellaisena kuin sen ymmärrän – on ennenkaikkea yhden osan rakenteessa, ei niinkään moniosaisuudessa, siis osien keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kun minulla lisäksi on aina ollut pyrkimys keskittää, ei ihme, että kaksi ensimmäistä sinfoniaani ovat rakenteeltaan yksiosaisia.

Sellaisen piti kolmannestakin tulla; sen piti edelleen kehittää edeltäjiensä yksiosaisuuden ideaa. Näin luulin, kun aloitin työn jo kypsytellyn materiaalin pohjalta elokuussa. Vasta marraskuussa tiesin ettei näin voi tapahtua; joko materiaali tai minä itse ei taipunut laajaan yksiosaisuuteen. Toisin sanoen, olisin joutunut väkisin tilanteeseen, jossa yksiosaisuus olisi ollut vain näennäistä eli moniosaisuutta, jossa eri osat on kytketty toisiinsa välikkeillä. Päätin, että käsissäni oleva musiikki on useampiosaisen sinfonian ensimmäinen osa.

Toinen osa (Chaconne) valmistui jouluna. Kun tammikuun viimeisenä päivänä kirjoitin finaalin lopun, kuvittelin, että vihdoin tähän mennessä vaikein sävellystyöni on valmis. Olin taas väärässä. Sain teoksen käsistäni vasta helmikuun puolivälissä, jolloin olin kirjoittanut koko Chaconnen alusta loppuun uudelleen.

© Aulis Sallinen, 3/1975

(Radion sinfoniaorkesteri)

(Ohjelmakommentti teoksen kantaesitykseen 8.4.1975)

Så som jag ser saken har det symfoniska tänkandet relevans framförallt beträffande den enskilda satsens struktur och uppbyggnad och inte så mycket vad gäller samspelet mellan de skilda satserna. Jag har alltid – dessutom, kan man väl tillägga – strävat till koncentration och det är således helt logiskt att mina tidigare två symfonier är ensatsiga. Så hade jag också tänkt mig min tredje symfoni; den skulle föra vidare sina två föregångares idé om det ensat-siga verket.

Såhär trodde jag alltså när jag påbörjade arbetet på min trea i augusti, på basen av material som redan i det stora hela var moget. Men i november insåg jag att denna plan inte gick att realisera; antingen jag eller materialet måste ge vika på denna punkt som rörde verkets ensatsighet. Med andra ord skulle jag ha råkat in i en situation där ensatsigheten endast skulle ha varit kamouflerad mångsatsighet och där de skilda satserna skulle ha varit anslutna till varandra med ett slags åsnebryggor. Jag drog härav den slutsatsen, att det material som jag höll på och arbetade med skulle utgöra första satsen i en symfoni i flere satser.

Andra satsen (Chaconne) blev klar till julen. När jag så skrev finalens sista takter den sista januari föreställde jag mig att mitt hittills svåraste kompositionsarbete nu var färdigt. Men än en gång misstog jag mig: Först i mitten av februari fick jag arbetet ur händerna. Då hade jag skrivit om Chaconne från början till slut.

© Aulis Sallinen, 3/1975

(Programmkommentar till verkets uruppförande den 8 april 1975)


Instrumentation

4343 4331 13 1, pno, cel, str [2fl+2pic, cl+bcl, fag+cfag.]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Opus no.

op.35


Premiere

Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Okko Kamu, Helsinki, April 8, 1975.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Finnish Broadcasting Company.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.