Symphony No. 3

by Paavo Heininen

Empty sheet

Paavo Heininen

Symphony No. 3

Fennica Gehrman

Description

III sinfoniani on yksi-, kaksi-, kolmi- tai neliosainen: neliosainen, koska se jäsentyy muotoon allegro–scherzo–andante–finaali; yksiosainen, koska se muodostaa keskeytymättömän, temaattisesti yhtenäisen kokonaisuuden; kaksiosainen, koska kaksi ensimmäistä ja kaksi jälkimmäistä osaa parittain sulautuvat toisiinsa huipentavan ylimenon kautta kun taas keskellä teosta on täydellistä lepotilaa edustava sesuura; kolmiosainen teos on kaikkein vähiten, vain sikäli, että finaali osoittautuu lopussa I osan jatkoksi. Sinfonian materiaali kokee variointeja, kehittelyä ja metamorfooseja: variaatio on vegetatiivista erilaisuutta muuttumattoman identiteetin puitteissa, metamorfoosi taas orgaanista samuutta kätkettynä ilmiasun muuttuneen identiteetin alle. Kunkin osan (II–IV) juonena on liike metamorfoosista variaatioon, siis uusista tuttuihin teemaidentiteetteihin. Tämä liike tapahtuu joko vähittäisen varioinnin tai osmoottisen motiivikombinoinnin kautta. Paitsi että kullakin osalla siis on (aluksi) kaksi omaa, itsenäistä teemaansa, on teoksessa joukko lyhyitä eleitä, jotka lähinnä jäsentelevät muotoa mutta tehostuvat ja integroituvat lopulta täysin varsinaiseen tematiikkaan.

Sinfonia III on sävelletty 1968–69 Helsingin Juhlaviikkojen tilausteoksena. Tilaajat (ja minut) yllättäneen laajuutensa vuoksi se mahtui juhlaviikkojen konserttiin vain puoliksi; puolivälin sesuurista siirryttiin suoraan noin minuutin mittaiseen päätäntöön, johon olin tiivistänyt hitaan osan alun ja IV osan epilogin. Että koko teoksen kantaesitys siten lykkääntyi ja että se nimenomaan ei voinut tapahtua tilaajan toimesta, on ilmiö, joka karakterisoi kaikkia asianosaisia: Juhlaviikkoja (edellisen johdon luomuksena), musiikkielämäämme yleensä, minua (minua vähiten, koska sama karakterisointi osuu paljoon muuhunkin; eihän kaikkea soiteta edes puoliksi) sekä – positiivisessa mielessä – Yleisradiota. Mutta tästä ehkä enemmän toisella kertaa...

© Paavo Heininen, 1978

(teoskommentti uusitun version kantaesitykseen 24.1.1978)


Instrumentation

3332 4330 12 1, pno, cel, str


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Opus no.

20


Premiere

(revised version): Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Ulf Söderblom, Helsinki, 24 January 1978.


Movements

I Energico - (attacca), II Vivace - (attacca), III Andante tranquillo - (attacca), IV Allegro moderato


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Helsinki Festival.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.