Symphony No. 2

by Usko Meriläinen

Empty sheet

Usko Meriläinen

Symphony No. 2

Bote & Bock

Description

Symphony No. 2 continues along the same lines as the orchestral work Epyllion completed the previous year. Meriläinen has abandoned dodecaphony and turned instead to the more freely-shaped gestures that preceded his ‘character technique’. Written as one movement, the symphony falls into three main sections (slow-quick-slow), the last of which to some extent returns to the material of the opening one. The middle section is scherzo-like in character though it acquires an aggressive tone at the climax. Its distinctive features are its numerous cloud-like formations in which the details dissolve beneath the overall texture. The melodies, on the other hand, have an almost expressionistic quality.

© Kimmo Korhonen, November 1998

(translated by © Susan Sinisalo, February 1999)

Sinfonia nro 2 jatkaa edellisenä vuonna valmistuneen orkesteriteoksen Epyllion linjaa. Meriläinen on luopunut dodekafoniasta ja hakeutunut kohti vapaammin hahmottuvia eleitä, jotka edeltävät hänen ns. ”karakteritekniikkaansa”. Teos on yksiosainen, mutta jakaantuu kolmeen pääjaksoon (hidas-nopea-hidas), joista viimeinen palaa osittain avausjakson materiaaliin. Keskijakso puolestaan saa scherzomaisen, joskin huipennuksessa aggressiiviseksi yltyvän ilmeen. Tunnusomaisia ovat monet pilvimäiset muodostelmat, joissa yksityiskohdat hajoavat kokonaiskudoksen alle. Toisaalta melodiikassa on ekspressionistissävyistä ilmaisuvoimaa.

© Kimmo Korhonen, 11/1998


Instrumentation

2222 4220 12 1, str [pic+fl.]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Paavo Berglund, Helsinki, November 10, 1964.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Finnish Broadcasting Company.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.