Symphony No. 1

by Paavo Heininen

Empty sheet

Paavo Heininen

Symphony No. 1

Music Finland

Description

I sinfonia syntyi v. 1958 ja sai osittaisen kantaesityksen seuraavana vuonna. Vuoden 1960 uusinta ei puuttunut teoksen muotoideaan eikä sävelmateriaaliin, mutta teknilliset yksityiskohdat kokivat melko suuriakin muutoksia – jotka siis kaikki tähtäsivät alkuperäisen idean yhä selkeämpään esittämiseen.

Sinfonia on kolmiosainen: hidas, hyvin nopea ja kohtuullisen nopea osa. Ne eivät kuitenkaan ole itsenäisiä, vaan teos soitetaan keskeytymättä alusta loppuun. Ensimmäisen osan yhdistää toiseen – scherzoon – välike, jonka sisältönä on tempon jatkuva kiihtyminen. Scherzo kulminoituu räjähdyksenomaiseen taitteeseen, joka tuhoaa osan tiukan järjestyksen ja antaa tilaa kolmannelle osalle. Tämä ei saa varsinaista omaa huipennusta, vaan sen päättävä kehitysvaihe muodostuu koko sinfonian kulminaatioksi ja epilogiksi. Keskeytymättömän etenemisen lisäksi muotoa pitää koossa clusteraihe, joka esiintyy kaikissa osissa. Ensi osassa ja scherzon alkupuolella se vain häivähtää ohimenevänä vihjauksena, mutta saavuttaa scherzon ja lopuksi koko sinfonian lakipisteessä tuhoavan voiman.

I osan pitkä nousu aikaa pääaiheen esittelyllä puhaltimissa. Sitä seuraa nopeampi hapuileva välike sekä jousien koraalimainen sivuaihe. Kehittelyyn tullaan pääaiheen esiintyessä yhtä aikaa sivuaiheen kanssa. Suuren nousun tuloksena saavutetaan pitkähkö seestynyt, lepotilaan palannut jakso; varsinainen adagio loppuu hauraaseen viulusooloon. Seuraavan välikkeen aikana adagion näennäisesti satunnaiset lyömäsoitinkatkelmat tiivistyvät, kunnes niistä on syntynyt scherzon rytmillinen aihe.

Scherzon rakenne on symmetrinen: A–B–kehittely–B–A. Organisaatioperiaate on lähinnä rytmillinen: esitellään kaksi karaktääriä, tasa- ja kolmijakoinen. Kehittelyvaiheessa niiden vastakohtaisuus mitätöityy teemojen erilaisissa kontrapunktisissa kombinaatioissa ja kuviollisissa varianteissa. Kertausta vallitsee viisijakoinen tahtilaji, mutta kertauksen alun tyypillinen ulkonainen ele liittyy vasta A:n kertaukseen.

Finaali käsittelee aluksi kahta, rytmillisesti jälleen kontrastoivaa teemaryhmää, mutta vähitellen mukaan ilmestyneet figuratiiviset elementit vievät voiton ja aloittavat kaiken tähänastisen materiaalin integraation.

© Paavo Heininen, 1964

(ohjelmakommentti teoksen uudistetun version kantaesitykseen 24.3.1964)


Instrumentation

3333 4331 14 0, pno, str [pic, ehn, bcl, cbsn]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Opus no.

3


Premiere

(revised version): Finnish Radio Symphony Orchestra, cond. Jorma Panula, Helsinki, 24 March 1964.


Movements

I Andante - (attacca), II Allegro - (attacca), III Moderato


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF967


+ Add information