Symphony No. 3

by Usko Meriläinen

Empty sheet

Usko Meriläinen

Symphony No. 3

Fennica Gehrman

Description

When Meriläinen began working on his third symphony, he wanted, in his own words, to create ‘spontaneous’, ‘cheerful’ music. The material nevertheless began to acquire a life of its own and the work ended up being serious and intense. Meriläinen says: “The work presents a mosaic-like stream of colours ending in tragic shades…” It is based on two musical embryos: a rising melodic motif on the strings and a single-note crescendo that breaks down into a miniature cluster of three notes. The first of the embryos dominates the more mobile movements (the first and third), the second the slow movements (the second and fourth), culminating in what the composer describes as an ‘orchestral shout’ in the closing movement.

© Kimmo Korhonen, November 1998

(translated by © Susan Sinisalo, February 1999)

Kun Meriläinen alkoi säveltää kolmatta sinfoniaa, hän halusi luoda omien sanojensa mukaan ”välitöntä” ja ”ilomielistä” musiikkia. Materiaali alkoi kuitenkin elää omaa elämäänsä, ja teoksesta tuli varsin intensiivinen ja vakavahenkinen. Meriläinen totesi: ”Teos muodostaa traagisiin sävyihin päätyvän mosaiikkimaisen sävyjen virran...” Lähtökohtana on ollut kaksi musiikillisen materiaalin alkusolua: jousten nouseva melodia-aihe sekä yhden äänen crescendo, joka murtuu kolmen sävelen pienoisclusteriksi. Soluista ensimmäinen hallitsee liikkuvampia osia (ensimmäistä ja kolmatta), toinen hitaita osia (toista ja neljättä) ja tiivistyy päätösosassa säveltäjän sanoin ”orkestraaliseksi huudoksi”.

© Kimmo Korhonen, 11/1998


Instrumentation

3233 4230 12 0, cel, str [2fl+2pic, cl+bcl, cfag.]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Helsinki Philharmonic Orchestra, cond. Jorma Panula, Helsinki, December 9, 1971.


Movements

1.Andante, 2.Lento assai, 3.Allegro giocoso.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.