Empty sheet

Erkki Salmenhaara

Symphony No. 2

Music Finland

Description

Sinfonian säveltäminen on meidän aikanamme varsin ongelmallista. On monesti sanottu, että sinfonia musiikin muotona on kuollut, ja epäilemättä tämä monessa katsannossa pitääkin paikkansa. Perinteellinen sinfoniamuoto perustuu temaattisille vastakohtaisuuksille – siis rakennusperiaate, joka 1960-luvun atemaattisessa musiikissa tuskin enää tulee kysymykseen. Muta yleisemmin ajatellen sinfoninen ajattelu elää edelleen laajajännitteisissä abstrakteissa orkesteriteoksissa, joskin säveltäjät yhä harvemmin ja harvemmin kutsuvat näitä sinfonioiksi.

Lähtökohtana toisessa sinfoniassani (1963) on ollut juuri pyrkimys luoda tällainen suurissa linjoissa hahmottuva muoto sekä eräänlainen ’sinfoninen atmosfääri’, joka sulkee teoksen eri ainekset yhtenäiseksi dramaattis-eeppiseksi kokonaisuudeksi. Mitään temaattista kehittelyä teoksessa ei esiinny, mutta sen sijaan koko sen aineistolla on yhtenäinen leima eräiden toistuvien intervalliyhdistelmien ja rakenneperiaatteiden ansiosta.

Tyylillisesti teos on eräänlainen synteesin yritys: se rakentuu melodis-harmonisista aineksista, joita käsitellään toisaalta ’perinteelliseen’ tapaan, toisaalta nykyaikaisen ’kenttätekniikan’ keinoin. Mikäli tälle musiikille haluttaisiin etsiä tyylillisiä esikuvia, mainitsisin Mahlerin ja Sibeliuksen, joiden sinfonioiden tutkiminen on antanut minulle monia tärkeitä virikkeitä. Toisaalta monet teknilliset ratkaisut perustuvat niihin tuloksiin, joita olen saanut nk. ’kokeilevan linjan’ sävellyksistäni (esim. Konsertto kahdelle viululle), jos kohta 2. sinfonian musiikki ensi kuulemalta saattaakin vaikuttaa sangen perinteelliseltä.

Sinfonia II on kirjoitettu kesä-heinäkuussa 1963. Sen lopullista valmistumista edelsi kuitenkin yli kaksi vuotta kestänyt suunnittelutyö.

© Erkki Salmenhaara, 1964

(Helsingin kaupunginorkesteri)

(kommentti teoksen kantaesitykseen 17.1.1964)


Instrumentation

2222 4220 12 0, cel, str


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Helsinki Philharmonic Orchestra, cond. Jorma Panula, Helsinki, January 17, 1964.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF965


+ Add information